suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Publicerad 22.8.2019

Man har definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan.

Med fullmaktskoden bestäms i vilka ärenden den befullmäktigade kan uträtta ärenden för fullmaktsgivaren. Fullmaktskoden har definierats av Institutet för hälsa och välfärd i samarbete med Befolkningsregistercentralen. 

Flexiblare service genom tjänsten Fullmakter

Med hjälp av tjänsten Fullmakter kan klienter få flexiblare service oavsett när och var de använder e-tjänsterna. Medborgare kan uträtta ärenden för sin anhöriga till och med från soffan hemma utanför tjänstetid. 

Den befullmäktigades rätt att uträtta ärenden för fullmaktsgivaren kan säkerställas på ett förtroligt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av tjänsten. Rätten att uträtta ärenden för minderåriga bygger på vårdnadsuppgifter i Befolkningsdatasystemet. Som grund för uträttande av ärende för en vuxen person fungerar den elektroniska fullmakt som ges i Suomi.fi-nättjänsten och som kan begränsas genom olika färdigt definierade fullmaktskoder. 

En egen fullmaktskod för socialvården

En för socialvården färdigt definierad fullmaktskod försnabbar ibruktagandet av Suomi.fi-fullmakter då tjänsteproducenter inom socialvården inte längre själva behöver fastställa innehållet i fullmaktskoden. De som jobbar inom socialvården kan nu erbjuda sina klienter möjligheten att uträtta ärenden för antingen en minderårig eller en vuxen enkelt genom den nya fullmaktskoden.

I fullmaktskoden för socialvården beskrivs den befullmäktigades behörighet enligt följande:

Ämneskategori: Social- och hälsovård

Fullmaktskodens namn: Uträtta ärenden inom socialvården

Beskrivning av behörighet: 

Med den här fullmakten kan den befullmäktigade:

  • granska fullmaktsgivarens kunduppgifter inom socialvården
  • söka socialtjänster på fullmaktsgivarens vägnar
  • få information om beslut angående fullmaktsgivarens socialvård
  • meddela och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens socialvård.

E-tjänsterna inom socialvården kan ta i bruk fullmaktskoden från och med den 22 augusti 

Socialvårdens fullmaktskod publiceras den 22 augusti 2019 i tjänsten Fullmakter i Suomi.fi-nättjänsten.    Medborgare kan efter detta skapa fullmakter åt en annan myndig person för uträttande av socialvårdsärenden på dennes vägnar.  Information om och handledning i Suomi.fi-fullmakter finns i avsnittet Anvisningar och stöd i Suomi.fi-nättjänsten.

Emellertid används ännu inte fullmaktskoden i en enda e-tjänst. Det är möjligt att uträtta socialvårdsärenden för någon annan först när en e-tjänst har tagit i bruk tjänsten Fullmakter och använder fullmaktskoden. Till exempel i Mina kanta-sidor tas socialvårdens fullmaktskod i bruk från och med år 2020. 

Tjänsteproducenter instrueras i hur Suomi.fi-fullmakter tas i bruk bland annat på adressen https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/valtuudet/Öppnas i ett nytt fönster.

Vill du använda tjänsten Fullmakter?

Kontakta myynti@vrk.fi!