suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00

Publicerad 25.4.2019

I Suomi.fi-tjänster kan det förekomma korta avbrott 28.4.2019 kl. 9.00 - 12.00.  Avbrotten kan påverka följande tjänster:

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänsten

Avbrotten beror på servicearbeten i Befolkningsdatasystemet. Medan de pågår kan förfrågningar i Befolkningsdatasystemet misslyckas tillfälligt. Tjänsternas slutanvändare informeras om eventuella avbrott och får anvisningen att försöka igen om en stund. 

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrotten medför.