suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Korta avbrott kan förekomma i Suomi.fi-tjänsterna 22.3.2018 kl. 6.00 – 7.00 och 26.3.2018 kl. 6.30-8.00

Publicerad 21.3.2018

I de Suomi.fi-tjänster som använder Befolkningsdatasystemet kan det förekomma korta avbrott 22.3.2018 kl. 6.00–7.00. och 26.3.2018 kl. 6.30-8.00. Avbrotten kan påverka följande tjänster:

  • Suomi.fi-identifikation
  • Suomi.fi-fullmakter
  • Suomi.fi-nättjänsten


Avbrotten beror på servicearbeten i Befolkningsdatasystemet. Medan de pågår kan förfrågningar i Befolkningsdatasystemet misslyckas tillfälligt. Tjänsternas slutanvändare informeras om eventuella avbrott och får anvisningen att försöka igen om en stund. 


Eventuella avbrott inverkar inte lika mycket på de e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation och som godkänner identifiering utan att uppgifterna kontrolleras mot Befolkningsdatasystemet. I dessa tjänster kan avbrotten enbart inverka på identifiering med certifikatkort, men andra identifieringsverktyg fungerar normalt. Avbrotten inverkar inte heller på Katso-koderna.


Tidpunkt: 22.3.2018 kl. 6.00–7.00 och 26.3.2018 kl. 6.30-8.00

Uppskattad varaktighet: 22.3. ca. 1h och 26.3. ca. 1.5h.


Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrotten medför.