suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Information om frivilligarbete i Suomi.fi-nättjänsten

Publicerad 4.1.2018

Informerande innehåll om frivilligarbete har publicerats i Suomi.fi-nättjänsten. Där berättas bland annat, vad som ska beaktas, om du organiserar frivilligarbete eller vill arbeta som frivillig. Information finns till exempel om ledning av frivilligarbetet och säkerhetsaspekter samt om ersättning för utgifterna.

Det berättas också om talkoarbete.

I slutet finns det en minneslista för den som ordnar en offentlig tillställning.

Innehållet kompletteras med i Suomi.fi-servicedatalagret beskrivna tjänster, som anknytas till frivilligarbete.

Det nya informerande innehållet finns i sektion Rättigheter och skyldigheter - Grundläggande rättigheter och påverkan. Innehållet har publicerats även på finska och engelska.

Texten har producerats tillsammans av Suomi.fi-redaktion och justitieministeriet. Justitieministeriet ansvarar för uppdateringen av texten.

Mer information:
Justitieministeriet, konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson, tfn 0295 150 348, fornamn.slaktnamn[at]om.fi