suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagare, nu hittar du ditt företagstillstånd lättare på ett ställe – sektionen Företags tillstånd i Suomi.fi har förnyats

Publicerad 15.12.2021

Sektionen Företags tillstånd i Suomi.fi samlar på ett tydligt sätt tillstånd och skyldigheter i anknytning till en företagares affärsverksamhet på en sida. I den nyss publicerade förnyelsen hittar företagaren nu också de yrkeskvalifikationer som krävs i hens bransch. Samtidigt har man utvecklat sektionens användbarhet och tillgänglighet, då företagaren får ännu tydligare information om enbart de tillstånd som rör hens företagsverksamhet.

Se den förnyade sektionen Företags tillstånd i Suomi.fi.

I den förnyade sektionen visas inte längre tillstånd i anknytning till handel med utlandet och arbetsgivarskap om företagaren inte behöver dem i sin verksamhet, men företagaren får ändå information om yrkeskvalifikationerna i sin bransch. Förnyelsen hjälper t.ex. en företagare som är näringsutövare inom social- och hälsovårdsbranschen, som en fysioterapeut, att hitta den information han eller hon behöver. Fysioterapeuter utövar ju sällan handel med utlandet och har eventuellt inga andra anställda än sig själv, men Valvira förpliktar dem att ansöka om legitimering av sin yrkeskvalifikation.