suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Du kan befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden i inkomstregistret fr.o.m. den 8 augusti

Publicerad 2.7.2019

I inkomstregistret kan man sköta ärenden åt någon annan, om man har fullmakt för det. Du kan befullmäktiga till exempel en annan person eller en redovisningsbyrå att sköta dina ärenden i inkomstregistret. Du kan också själv be om fullmakt av en annan person.

Du kan be om fullmakter fr.o.m. den 8 augusti 2018 på webbplatsen Suomi.fi. I inkomstregistret används fullmaktsrollerna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

I rollen Anmäla löneuppgifter kan man upprätthålla fullmaktsgivarens basuppgifter och anmälningar om löneuppgifter, skicka anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat, beställa rapporter som berör fullmaktsgivaren och skicka meddelanden.

I rollen Granska löneuppgifter kan man inte anmäla löneuppgifter, men man kan granska fullmaktsgivarens basuppgifter, anmälningar om löneuppgifter som fullmaktsgivaren har skapat, rapporter som berör fullmaktsgivaren, meddelanden som fullmaktsgivaren har skickat och tagit emot samt fullmaktsgivarens arkiverade dokument.

För ett befullmäktigande används emellertid Katso-tjänsten i följande fall:

  • Handelsregistret eller FODS innehåller inget FO-nummer för organisationen eller uppgifter om personer med firmateckningsrätt i företaget. Dessa aktörer omfattar exempelvis kommuner, församlingar, läroanstalter, föreningar, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter.
  • Ett utländskt företag har inte registrerats i handelsregistret eller också är den person som har firmateckningsrätt utländsk (hen har ingen finsk personbeteckning).

Inkomstregistret tas i drift 1.1.2019. Till inkomstregistret anmäls betalda löner och år 2020 också förmåner och pensioner.

Du kan behöva fullmakter också för andra myndighetstjänster än inkomstregistret. Du kan också ansöka om flera fullmakter på en gång i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. I fråga om till exempel fullmakter för skötseln av skatteärenden får du närmare information på webbplatsen skatt.fiÖppnas i ett nytt fönster..