suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet har nu publicerats i Suomi.fi

Publicerad 26.3.2018

I databanken har samlats lyckade lösningar, det vill säga god praxis och erfarenheter från arbetsplatser. De lösningar som sparats i databanken kan gälla personalens välfärd, olika arbetssätt, produktiviteten, säkerheten, arbetstrivseln, kundnöjdheten eller andra lyckade lösningar på arbetsplatsen.

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet är en kanal för att sprida information oberoende av bransch, som är avsedd för alla arbetsgivare, löntagare och företagares. Plocka ut idéer för din arbetsplats bland de lyckade lösningarna och lämna in din idé. Databanken finns i företagsavsnittet i Suomi.fi: Lyckade lösningar.

Frågor som gäller databanken kan du skicka till adressen teko.yllapito@ttl.fi