suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas

Publicerad 28.1.2019

Gränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren. Målet är att göra skapandet och administrationen av förvaltningar tydligare samt att utveckla massfunktioner. Omändringen orsakar inga åtgärder för de som redan tagit tjänsten i bruk. 

Under omändringen skapas egenskaper som kommit fram i användbarhetstesterna och i kundresponsen. ”Dessutom kommer tjänsten att få egenskaper som betjänar särskilt de professionella användarna, såsom möjligheten att hantera flera fullmakter samt sök- och sorteringsmöjligheter med olika kriterier”, berättar produktägare Mika Havusela.

Ändringarna kräver inga åtgärder av de som använder fullmaktstjänsten. På grund av ändringen behöver man inte göra några ändringar i fullmakterna i tjänsten. 

Startvyn blir tydligare – påminnelseanmälningar om ändringar 

Fullmakternas startvy har gjorts tydligare enligt de iakttagelser som gjorts under användbarhetstesterna. Huvudvyns olika delar har flyttats över till  en egen meny till vänster och indelningen har bearbetats. Fullmakter som givits, begärts, som inte är bekräftade eller som upphört finns nu under egna delar i menyn till vänster. 

Sökningen har också utvecklats. Fullmakter kan sökas på namn, FO-nummer, personbeteckning men även enligt fullmaktstyp eller fullmaktens specifikation. Listan kan ordnas i tids- eller bokstavsordning. 

Behandlingen underlättas även av påminnelser i båda delarna. Information om ändringar i tjänsten, såsom om nya fullmakter eller sådana som håller på att ta slut, visas genast på första sidan. 

Mer information om reformen i februari

Enligt dagens uppskattningar kommer det nya gränssnittet att tas i bruk i mars-april.  Vi berättar närmare om reformen i  februari.  

”Gränssnittsbilderna ändras ännu något utifrån responsen från våra användartester. Vi vill garantera att tjänsten är så lätt att använda som möjligt för olika användare som använder tjänsterna”, betonar Havusela.