suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Rikosseuraamuslaitos

Vaihtoehtoinen nimi Rise

Rikosseuraamuslaitos vastaa rangaistusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta. Laitos toimii oikeusministeriön ohjauksessa ja toteuttaa ministeriön linjausten mukaista kriminaalipolitiikkaa.

Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on huolehtia, että tuomioistuimien määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön lainmukaisesti ja turvallisesti. Laitoksen erityisenä tavoitteena on parantaa yhteiskunnan turvallisuutta vähentämällä tuomittujen riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rangaistusajan tavoitteena on ohjata tuomittua kohti rikoksetonta elämää. Rangaistusaika suunnitellaan ja toteutetaan niin, että tuomittu voi kehittää valmiuksiaan päästä kiinni uuteen elämään tuomionsa suorittamisen jälkeen. Kun tuomittu saa rangaistusaikanaan harjaannusta elämänhallintaa tukevissa taidoissa, on hänellä paremmat mahdollisuudet rangaistuksen suoritettuaan sijoittua osaksi yhteiskuntaa sen täysivaltaisena jäsenenä.

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö sijaitsee Helsingissä. Sen lisäksi valtakunnallisia yksiköitä ovat Rikosseuraamusalan koulutuskeskus Vantaalla sekä täytäntöönpanoyksikkö Turussa. Koulutuskeskus järjestää vartijakoulutusta sekä alan täydennyskoulutusta. Täytäntöönpanoyksikkö vastaa nimensä mukaisesti tuomion muodollisesta täytäntöönpanosta. Laitoksen perusyksiköitä ovat eri puolella maata sijaitsevat yhdyskuntaseuraamustoimistot ja vankilat. Yhdyskuntaseuraamustoimistoja on 14 ja vankiloita 26.

Suomi on jaettu kolmeen rikosseuraamusalueeseen. Jokaisella niistä toimii arviointikeskus, joka vastaa laitoksiin sijoittamisesta sekä tutkintavankeuden kautta vankilaan tulevien tuomittujen arvioinnista ja sen perusteella tehtävästä rangaistusajan suunnittelusta. Hallintotyö puolestaan on keskitetty aluekeskuksiin. Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen päätoimipaikka sijaitsee Kuopiossa, Länsi-Suomen alueen Tampereella ja Etelä-Suomen alueen Helsingissä.

Yhteystiedot

Sähköposti
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
kirjaamo.rise@om.fi

Käyntiosoite

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0312081-7

Puhelin
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö
+358 295688500 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
Rikosseuraamuslaitos
www.rikosseuraamus.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Postiosoite

Lintulahdenkuja 4
00530 Helsinki