suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rikosseuraamuslaitos

Yhdyskuntapalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Yhdyskuntapalvelu on rangaistus, joka voidaan tietyin edellytyksin tuomita enintään 8 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta.

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat

• yhdyskuntapalvelu

• nuorisorangaistus

• ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta eli ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta

• ehdonalaisen vapauden valvonta .

• valvontarangaistus

Yhdyskuntapalvelu on rikoslakiin sisältyvä yleinen rangaistus, johon tietyin edellytyksin voidaan tuomita enintään 8 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta. Tällaisen vankeusrangaistuksen sijasta voidaan tuomita rangaistukseksi yhdyskuntapalvelua vähintään 14 ja enintään 240 tuntia. Yhdyskuntapalvelua voidaan määrätä myös yli kahdeksan kuukauden pituisen ehdollisen vankeusrangaistuksen lisärangaistuksena. Tällöin sen pituus on enintään 90 tuntia. Yhdyskuntapalvelu on valvonnan alaisena tehtävää palkatonta työtä.

Rikosseuraamuslaitos arvioi henkilön soveltuvuuden yhdyskuntapalveluun ennen tuomion antamista sekä hankkii palvelupaikan ja valvoo palvelun suorittamista.

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita

• jos rikoksesta tuomitaan enintään 8 kuukauden vankeusrangaistus

• syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun

• syytetyn oletetaan suoriutuvan palvelusta.

Aiemmat yhdyskuntapalvelurangaistukset tai ehdottomat vankeusrangaistukset saattavat vaikuttaa siihen ettei yhdyskuntapalveluun tuomita.

Rikosseuraamuslaitos laatii syyttäjän pyynnöstä seuraamusselvityksen , jossa arvioidaan syytetyn mahdollisuuksia suoriutua palvelusta. Itse palvelu on rangaistusajan suunnitelman mukaan tehtyä yleishyödyllistä työtä . Suunnitelman rikkomisesta seuraa rangaistus .

Kenelle ja millä ehdoin

Yhdyskuntapalvelua voidaan tuomita

• jos rikoksesta tuomitaan enintään 8 kuukauden vankeusrangaistus

• syytetty suostuu yhdyskuntapalveluun

• syytetyn oletetaan suoriutuvan palvelusta.

Mikäli yhdyskuntapalveluun tuomittu ei noudata ehtoja, voidaan tuomio viimekädessä muuntaa vankeudeksi.

Yhdyskuntapalveluun kuuluva palkaton työ suoritetaan valtion, kunnan, kirkon tai muiden tähän hyväksyttyjen yhteisöjen järjestämissä palvelupaikoissa. Palvelutehtävät ovat yleensä luonteeltaan avustavia eivätkä vaadi erityistä ammattiosaamista. Rikosseuraamuslaitos määrää palvelupaikan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, erityisesti 8 luku

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRikosseuraamuslaitos
Palvelusta vastaaRikosseuraamuslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Rikosseuraamuslaitos
Päivitetty: 5.8.2021