suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rikosseuraamuslaitos

Nuorisorangaistus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Nuorisorangaistus on rikoslakiin sisältyvä, erityinen alle 18-vuotiaille tarkoitettu yhdyskuntaseuraamuksiin kuuluva rangaistus.

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat

• yhdyskuntapalvelu

• nuorisorangaistus

• ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta eli ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta

• ehdonalaisen vapauden valvonta

• valvontarangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15-17-vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi.

Tuomioistuin voi tuomita nuorisorangaistusta neljästä kuukaudesta yhteen vuoteen. Nuorisorangaistus koostuu valvonnasta, sosiaalista toimintakykyä edistävistä tehtävistä ja ohjelmista sekä työelämään että työhön perehtymisestä. Nuorisorangaistuksen toimeenpanee Rikosseuraamuslaitos. Nuoren valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen virkamies.

Nuorisorangaistukseen on mahdollista tuomita, jos

• rikoksesta syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut 15-17-vuotias

• tuomioistuin pitää sakkoa riittämättömänä, mutta ehdotonta vankeutta liian ankarana rangaistuksena nuoren teosta. Nuorisorangaistus rinnastuu ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen.

• nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Seuraamusselvitys ja rangaistusajan suunnitelma

Nuorisorangaistusprosessi lähtee liikkeelle, kun syyttäjä pyytää Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvityksen. Rikosseuraamuslaitoksen tehtävänä on arvioida nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus.

Nuorisorangaistuksen keskeinen lähtökohta on eri tahojen yhteistyö. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Selvityksen perustana ovat yhteisessä tapaamisessa, nuoren haastattelussa, huoltajan kuulemisessa ja eri viranomaisilta saadut tiedot.

Jos Rikosseuraamuslaitos pitää nuorisorangaistuksen tuomitsemista tarkoituksenmukaisena, laaditaan oikeuskäsittelyä varten rangaistusajan suunnitelma.

Päätöksen nuorisorangaistukseen tuomitsemisesta tekee tuomioistuin. Se voi tuomita nuorisorangaistuksen sijasta myös muun rangaistuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Nuorisorangaistukseen on mahdollista tuomita, jos

• rikoksesta syytetty on rikoksen tekohetkellä ollut 15-17-vuotias

• tuomioistuin pitää sakkoa riittämättömänä, mutta ehdotonta vankeutta liian ankarana rangaistuksena nuoren teosta. Nuorisorangaistus rinnastuu ankaruudeltaan ehdolliseen vankeuteen.

• nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Nuorisorangaistuksen toimeenpanee Rikosseuraamuslaitos. Nuoren valvojana toimii Rikosseuraamuslaitoksen virkamies.

Nuoren velvollisuuksiin kuuluu yhteydenpito valvojaansa. Poliisi voi noutaa nuoren valvontatapaamiseen, jos nuori on jättänyt saapumatta edelliseen valvontatapaamiseen tai muuhun nuorisorangaistuksen suorittamista koskevaan tilaisuuteen.

Nuoren on oltava nuorisorangaistuksen suorittamista koskevissa tapahtumissa päihteettömänä.

Rikosseuraamuslaitoksen on vietävä nuorisorangaistus tuomioistuimen arvioitavaksi, jos nuori ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, jättää sen kesken tai ei ojennu annetusta varoituksesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, erityisesti luku 11

VNA yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta, erityisesti 34 §

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRikosseuraamuslaitos
Palvelusta vastaaRikosseuraamuslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Rikosseuraamuslaitos
Päivitetty: 5.8.2021