suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rikosseuraamuslaitos

Nuorten ehdollisen vankeuden valvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Rikoksen alle 21-vuotiaana tehnyt voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan, jos sen katsotaan edistävän tekijän sosiaalista selviytymistä ja ehkäisevän uusia rikoksia.

Vapaudessa suoritettavat yhdyskuntaseuraamukset ovat merkittävä osa rangaistusten täytäntöönpanojärjestelmää. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat

• yhdyskuntapalvelu

• nuorisorangaistus

• ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta eli ehdolliseen rangaistukseen tuomittujen nuorten rikoksentekijöiden valvonta

• ehdonalaisen vapauden valvonta

• valvontarangaistus

Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot vastaavat nuorten ehdollisen vankeuden valvonnan järjestämisestä koko maassa.

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tehdessään rangaistavan teon on ollut 15-20-vuotias. Tämänikäisistä rikokseen syyllistyneistä laaditaan seuraamusselvitys, jollei rikoksesta ilmeisesti seuraa sakkorangaistus. Seuraamusselvityksellä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta ja otetaan kantaa ehdolliseen rangaistukseen liitettävään valvontaan. Lisäksi siinä arvioidaan eri seuraamusvaihtoehtojen vaikutusta nuoren tilanteeseen. Ehdoton vankeusrangaistus tuomitaan alle 18-vuotiaalle vain painavista syistä.

Valvonnan alkaessa arvioidaan riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä nuoren kanssa yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jossa määritellään valvonta-ajan tavoitteet ja keinot. Valvontakäynneillä käsitellään suunnitelman mukaisesti erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja harjoitusten avulla. Myös erilaiset yhteistyöhankkeet, ryhmät ja kurssit ovat valvonta-aikana mahdollisia. Valvonta tukee valvottavaa hänen omissa muutospyrkimyksissään. Valvontaan voi sisältyä yhteistyötä sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa.

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten lisäksi valvojina toimii myös apuvalvojia, jotka Rikosseuraamuslaitoksen ohjauksessa hoitavat osan ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonnoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Tuomioistuimen päätöksellä nuorelle rikoksentekijälle voidaan tuomita ehdollista vankeutta, jonka tehosteena on valvonta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRikosseuraamuslaitos
Palvelusta vastaaRikosseuraamuslaitos
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Rikosseuraamuslaitos
Päivitetty: 5.8.2021