suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-viestejä koskeva lainsäädäntö

Suomi.fi-viestien tuottaminen ja kehittäminen on säädetty Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tehtäväksi. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii siitä, että palvelu täyttää lainsäädännön asettamat vaatimukset. Laissa on lisäksi määritelty ne organisaatiot, joiden tulee hyödyntää Suomi.fi-viestejä sähköisessä viestinnässä asiakkaidensa kanssa.


Päivitetty: 1.7.2022