suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Viestien käyttö

Voit käyttää Suomi.fi-viestejä mobiilisovelluksella (Suomi.fi-mobiilisovellus) tai tietokoneen ja mobiililaitteen selaimella (Suomi.fi-verkkopalvelu).

Suomi.fi-mobiilisovellus sisältää samat viestit ja pääasiassa samat toiminnallisuudet kuin Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-viestit, mutta puolesta-asiointimahdollisuus on mobiilisovelluksessa suppeampi.

Mobiilisovelluksessa

  • et voi asioida toisen henkilön puolesta
  • voit asioida yrityksen puolesta vain, jos olet yrityksen kaupparekisteriin merkitty nimenkirjoittaja ja sinulla on oikeus edustaa yritystä yksin.

Tutustu tarkemmin yrityksen ja yhteisön puolesta asiointiin.


Päivitetty: 5.2.2024