suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Viestien käyttö

Voit käyttää Suomi.fi-viestejä mobiilisovelluksella tai tietokoneen ja mobiililaitteen selaimella.

Suomi.fi-sovellus sisältää samat viestit ja pääasiassa samat toiminnallisuudet kuin Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-palvelu, mutta puolesta-asiointimahdollisuus on mobiilisovelluksessa suppeampi.

Mobiilisovelluksessa

  • et voi asioida toisen henkilön puolesta
  • vain yrityksen rekisteripohjainen asiointi on mahdollista. 

Rekisteripohjaisella asioinnilla tarkoitetaan, että asiointipalvelu tarkistaa oikeutesi asioida yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta perusrekistereistä sekä valtuusrekisteristä. 

Tutustu tarkemmin yrityksen ja yhteisön puolesta asiointiin.


Päivitetty: 1.7.2022