suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-valtuudet, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus vaikuttavat siihen, miten Suomi.fi-valtuuksiaAvautuu uuteen ikkunaan. voi tällä hetkellä hyödyntää. Tällä sivulla kerrotaan, mitä valtuuden osapuolet voivat tehdä eri tilanteissa.

Edunvalvontavaltuutus on eri asia kuin edunvalvonta. Edunvalvontavaltuutus tehdään etukäteen siltä varalta, että et itse enää pysty hoitamaan asioitasi tulevaisuudessa. Edunvalvontaa voi hakea vain, jos muut vaihtoehdot eivät riitä. Muita vaihtoehtoja asioiden hoitamiseen ovat esimerkiksi Suomi.fi-valtuudet, edunvalvontavaltuutus, tavallinen valtakirja tai pankista saatu tilinkäyttöoikeus.

Voit tutustua edunvalvontaanAvautuu uuteen ikkunaan. ja edunvalvontavaltuutuukseenAvautuu uuteen ikkunaan. tarkemmin Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla. Suomi.fin oppaanAvautuu uuteen ikkunaan. avulla voit myös selvittää, milloin edunvalvonta on ajankohtaista tai miten saat tehtyä itsellesi edunvalvontavaltuutuksen.

Edunvalvontavaltuutuksen tehnyt henkilö voi valtuuttaa ja saada muilta valtuuksia, koska hän on edelleen täysivaltainen. Valtuudet täytyy kuitenkin antaa edunvalvontavaltuutetulle erikseen Suomi.fi-valtuuksissa tai hakemuksella.

Edunvalvontavaltuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta, jos valtuuttaja on antanut tarvittavat Suomi.fi-valtuudet. Edunvalvontavaltuutettu ei kuitenkaan voi allekirjoittaa valtuushakemusta valtuuttajan puolesta.

Edunvalvoja ei voi pyytää valtuuksia Suomi.fi-valtuuksissa eikä asioida Suomi.fi-valtuuksien avulla päämiehen puolesta. Edunvalvoja voi kuitenkin allekirjoittaa valtuushakemuksen päämiehen puolesta edunvalvonnan laajuuden puitteissa, jos päämies on esimerkiksi y-tunnuksellisen kuolinpesän osakas.

Edunvalvontaan määrätty henkilö ei voi asioida esimerkiksi huollettavansa tai yrityksensä puolesta, eikä hän voi antaa valtuuksia tai allekirjoittaa valtuushakemusta. Edunvalvontaan määrätty henkilö ei voi toimia valtuutettuna muille henkilöille eikä yritykselle tai työnantajalleen. Kaikki aiemmin annetut valtuudet lakkaavat silloin, kun edunvalvontamääräys astuu voimaan.


Päivitetty: 29.11.2023