suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Näin organisaation edustaja antaa valtuuksia yksin

Organisaation valtuuksia voivat antaa Suomi.fi-valtuuksissa yksin henkilöt, joilla on rekisteritietoihin perustuva oikeus edustaa organisaatiota yksin tai jolle on annettu Suomi.fi-valtuuksissa valtuus, joka on tyyppiä valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus. Lue lisää, kuka voi antaa organisaation valtuuksia omatoimisesti

Kun haluat antaa Suomi.fi-valtuuksissa organisaation valtuuksia, toimi näin: 

 1. Tunnistaudu Suomi.fi-valtuuksiin.
 2. Valitse asiointirooliksi Yrityksen valtuudet.
 3. Valitse organisaatio, jonka puolesta haluat antaa valtuuden.
 4. Valitse Anna valtuuksia.

Valtuuden antamisessa on viisi vaihetta.

Vaihe 1: Valtuustyypin valitseminen

Valitse ensin valtuustyyppi. Valtuuksia on neljä eri tyyppiä, joista kaksi liittyy yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön omien asioiden hoitamiseen ja kaksi asiakkailta saatuihin valtuuksiin. Huomaa, että voit antaa vain asiointivaltuuden, jos valtuutettu on yritys, yhdistys tai muu yhteisö.

Oman yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön puolesta asiointi

Asiointivaltuus: 

 • Valitse tämä, kun annat henkilölle tai organisaatiolle oikeuden asioida valtuuttajan puolesta.  
 • Esimerkiksi yritys valtuuttaa yksittäisen työntekijän tai tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita.

Valtuutusoikeus: 

 • Valitse tämä, kun annat henkilölle oikeuden antaa ja mitätöidä asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa. 
 • Huomaa, että valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus, jos hänen tarvitsee asioida valtuuttajan puolesta. 
 • Esimerkiksi yritys valtuuttaa oman talouspäällikkönsä antamaan asiointivaltuuksia omille työntekijöille tai tilitoimistolle yrityksen henkilöstöasioiden hoitamista varten).

Asiakkaalta saaduilla asiointivaltuuksilla asiointi

Edustamisvaltuus: 

 • Valitse tämä, kun annat henkilölle oikeuden asioida sellaisen asiakkaan puolesta, jolta valtuuttaja on saanut asiointivaltuuden. 
 • Esimerkiksi tilitoimisto valtuuttaa yksittäisen kirjanpitäjän hoitamaan asiakkaan veroasioita.

Edustajan valtuutusoikeus: 

 • Valitse tämä, kun annat henkilölle oikeuden antaa ja mitätöidä edustamisvaltuuksia sekä pyytää asiointivaltuuksia Suomi.fi-valtuuksissa. 
 • Huomaa, että edustajan valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen edustamisvaltuus, jos hänen tarvitsee asioida asiakkaan puolesta. 
 • Esimerkiksi tilitoimisto valtuuttaa oman henkilöstöpäällikkönsä antamaan omille palkanlaskijoille edustamisvaltuuksia asiakkaiden veroasioiden hoitamista varten.
Valtuustyypit

Vaihe 2: Osapuolten valitseminen

Yritys, yhdistys tai muu yhteisö toimii valtuuttajana. 

 • Jos valtuuttajalla on Y-tunnus, nimitiedot haetaan automaattisesti kaupparekisteristä, YTJ:stä tai yhdistysrekisteristä.
 • Jos valtuuttajalla ei ole Y-tunnusta, nimitiedot haetaan valtuusrekisteristä. Tiedot löytyvät vain, jos vähintään yhdelle henkilölle on annettu virkailijavaltuuttamispalvelun avulla valtuutusoikeus tai edustajan valtuutusoikeus. Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa asiointivaltuuksia ja edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö edustamisvaltuuksia.

Kun valtuutat henkilön,

Kun lisäät valtuutetun tiedot, Suomi.fi-valtuudet tarkistaa, että nimi ja henkilötunnus vastaavat toisiaan ja että valtuutettu on elossa.

Kun valtuutat yrityksen tai yhteisön,

 • joka on rekisteröity Suomeen, tarvitset yrityksen tai yhteisön nimen tai Y-tunnuksen
 • joka ei ole rekisteröity Suomeen, valtuutettu voi olla yritys tai yhteisö, jolle on aikaisemmin rekisteröity virkailijavaltuuttamispalvelun avulla vähintään yksi valtuus. Tarvitset sen EU-maiden ALV-tunnisteen (VAT ID) tai rekisteröintimaan kansallisen yritystunnuksen, jolla aikaisempi valtuus on rekisteröity.

Vaihe 3: Valtuusasioiden valitseminen

Tutustu valtuusasioihin ennen valtuuden antamista. 

Hae Suomi.fi-valtuuksissa valtuusasiat 

 • nimeen tai kuvaukseen kohdistuvilla hakusanoilla (esimerkiksi Palkkatietojen ilmoittaminen, verotus tai palkka)
 • asiointipalvelun tai organisaation nimellä tai verkko-osoitteella (esimerkiksi Verohallinto, OmaVero tai vero.fi). 

Voit laajentaa hakua käyttämällä useita hakusanoja, kun lisäät ne erikseen. Näet listalla kaikki valtuusasiat, joissa esiintyy jokin hakusanoista.

Valtuusasioiden hakeminen, organisaatiot

Voit valita useita valtuusasioita. Sinun on valittava vähintään yksi valtuusasia ennen kuin voit siirtyä eteenpäin.

Jos valitsemassasi valtuusasiassa on käytössä valtuuden tarkenne, voit tarvittaessa rajata sillä asiointivaltuuden tai valtuutusoikeuden toimivaltaa tai kohdentaa edustamisvaltuuden koskemaan vain tiettyjä asiakkaita. Tarkenteiden käyttö ei ole pakollista, joten voit antaa valtuuksia myös ilman niitä.

Toimivaltaa rajoittavalla tarkenteella voit rajata asiointivaltuuden tai valtuutusoikeuden toimivallan koskemaan esimerkiksi vain yksittäistä kiinteistöä, organisaation osastoa, tai sopimusta. Käytä toimivaltaa rajoittavaa tarkennetta vain, kun olet saanut tarkemman ohjeistuksen siitä asiointipalvelusta, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää.

Edustamisvaltuuden kohdentamistarkennetta käytettäessä arvoksi annetaan asiamiesyrityksen asiakkaan yksilöivä tunniste eli yritystunnus tai henkilötunnus. Jos edustamisvaltuuden kohdentamistarkenne jätetään tyhjäksi, edustamisvaltuuden saanut valtuutettu voi asioida rajoituksetta asiamiesyrityksen kaikkien asiakkaiden puolesta kyseisessä asiassa.

Lisätietoa tarkenteen käytöstä

Vaihe 4: Voimassaoloajan määritteleminen

Valtuudelle tulee aina antaa alku- ja loppupäivämäärä. Huomaa, että päivämäärät ovat Suomen aikaa. 

Valtuus voi olla voimassa enintään 25 vuotta siitä päivästä alkaen, jolloin valtuus annetaan.

Jos valtuutetun tunniste on ulkomaalaisen tunniste (UID), valtuuden voimassaoloaika on enintään 3 vuotta.

Vaihe 5: Valtuuden vahvistaminen

Jos annettavien valtuuksien voimassaoloaika on päällekkäinen aikaisemmin annettujen valtuuksien kanssa tai et voi antaa valtuutta valitsemallesi henkilölle, saat siitä ilmoituksen. Voit poistaa päällekkäiset valtuudet tai siirtää niiden alkupäivää. Valtuudet, joita et voi antaa valitsemallesi henkilölle, poistetaan automaattisesti.

Tarkista valtuuden tiedot:

 • Yritys tai yhteisö on valtuuttaja.
 • Valtuutettu on henkilö, yritys tai yhteisö, joka voi valitusta valtuustyypistä riippuen joko asioida tai valtuuttaa yrityksen tai yhteisön puolesta.
 • Valitsemasi valtuustyyppi, valtuusasiat ja valtuuden voimassaoloaika ovat oikein.

Jos haluat muuttaa tietoja ennen valtuuden vahvistamista, voit palata vaiheissa taaksepäin.

Antamasi valtuus on voimassa alkupäivämäärästä lähtien sen jälkeen, kun olet vahvistanut sen.


Päivitetty: 12.12.2023