suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Mitä eroa on eri valtuustyypeillä?

Organisaatioiden valtuuksia on neljä eri tyyppiä, joista 

  • kaksi liittyy organisaation omien asioiden hoitamiseen 
  • kaksi asiakkailta saatuihin valtuuksiin.

Organisaation omien asioiden hoitaminen

  • Organisaation (valtuuttaja) omia asioita voi hoitaa asiointivaltuuden saanut henkilö tai toinen organisaatio (valtuutettu).
  • Organisaation (valtuuttaja) asiointivaltuuksia voi antaa valtuutusoikeuden saanut henkilö. Jos tämän henkilön tarvitsee asioida valtuuttajan puolesta, tulee antaa myös itselleen asiointivaltuus.

Organisaation asiakkaiden asioiden hoitaminen

  • Asiakkaat (valtuuttaja) voivat antaa asiointivaltuuden organisaatiolle (valtuutettu). Asiakkailta saaduilla asiointivaltuuksilla voivat asioida vain edustamisvaltuuden saaneet työntekijät.

Henkilö, jolla on oikeus antaa valtuuksia organisaation puolesta voi myös antaa työntekijälle valtuuden, joka on tyyppiä edustajan valtuutusoikeus. Tämä työntekijä voi antaa asiakkaiden edustamisvaltuuksia toisille työntekijöille ja pyytää asiointivaltuuksia toisilta organisaatioilta tai henkilöiltä.

Valtuustyypit


Päivitetty: 8.12.2022