suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Aloittavan yrittäjän muistilista

1. Oma osaaminen

Varmista oma osaamisesi. Kun ryhdyt yrittäjäksi, tarvitset vahvaa ammattiosaamista tai työkokemusta omalta toimialaltasi. Lisäksi tarvitset yrittäjyystaitoja. 

2. Liiketoimintasuunnitelma

Pohdi aluksi liikeideaasi ja varmista sen kilpailukyky. Mieti, mitä myyt. Suunnittele, miten myyt. Kartoita, kenelle myyt. Tee liiketoimintasuunnitelma. 

3. Yritysmuoto

Selvitä, mikä yritysmuodoista on juuri sinulle sopiva. 

 • Yritysmuodot vertailussa 
 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja: Yksi yrittäjä, henkilökohtainen vastuu. 
 • Avoin yhtiö: Vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, yhteinen vastuu. 
 • Kommandiittiyhtiö: Vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies, vastuu vastuunalaisella yhtiömiehellä, lisäksi mahdollinen takausvastuu. 
 • Osakeyhtiö: Vähintään yksi osakas, vastuu rajoittuu mahdolliseen sijoitettuun pääomaan, lisäksi hallitusvastuu ja mahdollinen takausvastuu.
 • Osuuskunta: Vähintään yksi henkilö, vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan. 

4. Luvat ja velvoitteet 

Selvitä, mitä lupia, ilmoitusvelvollisuuksia tai ammattipätevyyksiä yritystoimintaasi liittyy. 

Ota huomioon, että joillakin toimialoilla on erityisiä velvoitteita, jotkut ilmoitukset tulee tehdä säännöllisesti ja jotkut luvat tulee uusia tietyn ajan kuluttua.

5. Rahoitus

Varmista, että perustamis- ja käynnistämisvaiheen investointeihin sekä käyttöpääomaan on riittävästi rahaa. Voit käyttää joko omaa pääomaasi tai hankkia ulkopuolista rahoitusta. 

Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki aloittavalle, päätoimiselle yrittäjälle. 

Lainarahoitus sopii investointeihin ja käyttöpääomaan, ja sitä voit saada esimerkiksi Finnveralta ja pankeista. 

Muita tukia voit hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta, Leader-ryhmiltä tai Business Finlandilta.

6. Vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on sosiaaliturvan perusta.

Jos palkkaat työntekijöitä, muista työnantajan lakisääteiset eli pakolliset vakuutukset.

Mieti myös mahdollisia vapaaehtoisia vakuutuksia

7. Työttömyysturva

Selvitä oma työttömyysturvasi ja siirry palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjäkassaan 3 kuukauden sisällä. 

Yrittäjien työttömyyskassoja ovat Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa eli SYT-kassa sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien eli AYT-kassa.

8. Verotus

Selvitä veroasiat valitsemasi yritysmuodon osalta. Tutustu eri yritysmuotoihin ja yrityksen verotukseen.

Käänny tarvittaessa verotoimiston puoleen. Voit tehdä esimerkiksi veroilmoitukset ja ennakkoveropyynnöt Verohallinnolle sähköisesti Oma Vero -palvelussa.

Muista, että arvonlisäverollisen toiminnan alaraja on 10 000 euron liikevaihto vuodessa.

9. Toimitilat

Mieti tarkkaan liiketilan tarve ja sijainti. Voit vuokrata tai ostaa toimitilan. Selvitä myös tilaan mahdollisesti liittyvät viranomaistarkastukset.

10. Sopimukset

Kiinnitä huomiota siihen, mihin olet sitoutumassa. Laadi sopimukset kirjallisesti ja käytä tarvittaessa apuna asiantuntijoita. 

11. Kirjanpito

Selvitä kirjanpito- ja taloushallintoasiat. Ellet itse ole kirjanpidon ammattilainen, osta palvelu esimerkiksi tilitoimistolta. 

12. Henkilöstö

Kun suunnittelet rekrytointia, pyri arvioimaan täsmällisesti, mihin tarpeeseen tai tehtäviin yrityksessäsi tarvitaan lisää työvoimaa. 

Muista työnantajuuteen liittyvät velvoitteet ja lait. Näitä ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. 

Huomioi työntekijästä yrityksellesi koituvat kustannukset, kuten palkka- ja sivukulut. 

Muista myös palkkatukimahdollisuudet, joista voit kysyä esimerkiksi TE-toimistosta tai paikkakuntasi työllisyyspalveluista.

13. Markkinointi

Tunnista potentiaaliset asiakkaat ja kohdenna markkinointia heihin. Muista selvittää esimerkiksi kysyntä, kilpailu ja hintataso. Perehdy myös markkinoinnin ja myynnin periaatteisiin.

14. Rahaliikenne

Avaa yrityksellesi pankkitili. Jos yrityksesi perustamisvaiheessa ei makseta osakepääomaa eikä osuusmaksuja, tili kannattaa avata vasta rekisteröinnin jälkeen.

Hanki yrityksellesi tarvittaessa maksupääte tai kassakone ja tee laskutuspohjat.

Selvitä myös laskutukseen ja verkkolaskutukseen liittyvät asiat. 

15. Rekisteröinti

Rekisteröi yritys eli tee perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Järjestelmässä voit ilmoittautua Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin sekä Verohallinnon rekistereihin. 

Jos haet starttirahaa, älä rekisteröi yritystäsi ennen kuin saat päätöksen starttirahasta.

16. Järjestöt

Voit liittyä elinkeinojärjestöihin ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Elinkeinojärjestöjä ovat yrittäjäjärjestöt, toimialaliitot ja kauppakamarit.


  Mitä palveluja voin saada?

  Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.
  Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
  Päivitetty: 7.8.2019