suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sopimukset yritystoiminnassa

Kun yrityksesi käy kauppaa toisen yrityksen kanssa, laadi kaupasta aina yksiselitteinen sopimus. Määrittele siinä kaikki kaupantekoon liittyvät asiat, kuten vastuunjako ostajan ja myyjän kesken.

Kun yrityksesi myy tavaroita tai palveluja kuluttajille, käytä selkeitä sopimusehtoja ja noudata kuluttajansuojalakia. Samat yleiset säännöt ja ohjeet koskevat sekä fyysisiä että digitaalisia tuotteita.

Kilpailulainsäädäntö kieltää kilpailevien yritysten väliset keskinäiset sopimukset ja menettelytavat, jotka rajoittavat yritysten välistä kilpailua.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Yritysten välinen kauppa

Kun yrityksesi käy kauppaa toisen yrityksen kanssa, laadi kaupasta selkeä, kirjallinen sopimus. Hyödynnä vakiosopimusehtoja ja toimituslausekkeita.

Kuluttajakauppa ja virhevastuu

Kun yrityksesi myy tuotteita kuluttajille, käytä selkeitä sopimusehtoja ja noudata kuluttajansuojalakia. Hyvitä tuotteidesi virheet kuluttajille.

Kilpailulainsäädäntö

Tärkeimmät taloudellista kilpailua säätelevät säädökset ovat kilpailulaki ja EU:n kilpailusäännöt. Ne määräävät myös yrityskauppojen valvonnasta.