suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Perunkirjoitus ja perintö

Kun henkilö kuolee, häneltä jäävää omaisuutta ja velkoja nimitetään kuolinpesäksi. Pesää edustavat kuolinpesän osakkaat yhdessä perinnönjakoon saakka. 

Vainajan omaisuudesta on järjestettävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. 

Perintönä tai testamentin perusteella saadusta omaisuudesta tulee maksaa veroa. 

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Näin hoidat vainajan pankki- ja vakuutusasioita

Vainajan varojen käyttöön tarvitaan kuolinpesän osakkaiden suostumus.

Näin järjestät perunkirjoituksen

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksessa selvitetään mm. kuolinpesän varat ja velat.

Miten perintö jaetaan?

Vainajan omaisuus siirtyy uudelle omistajalle joko perintöoikeuden tai testamentin perusteella.

Varallisuuden ositus puolison kuoltua

Eloon jääneelle puolisolle kuuluu avio-oikeuden perusteella puolet parin yhteisestä varallisuudesta, ellei avioehtosopimuksella ole sovittu toisin.

Testamentin toimeenpano

Jos vainajalta jäi rintaperillisiä, ulkopuolinen voi periä vainajan omaisuutta ainoastaan testamentin edunsaajana.

Perintöveron maksaminen

Perintönä tai testamentin perusteella saatu omaisuus ja varat ovat tuloa, josta täytyy maksaa veroa.

Kuolinpesän hallinnointi

Vainajalta jäävää omaisuutta ja velkoja nimitetään kuolinpesäksi. Pesän omistavat osakkaat yhdessä perinnönjakoon saakka.