suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kuolemantapauksen sattuessa

Jos ihminen kuolee esimerkiksi kotonaan, siitä on ilmoitettava hätänumeroon 112. Viranomaiset huolehtivat sen jälkeen, että tieto kulkee eteenpäin muille viranomaisille. 

Lääkäri kirjoittaa vainajasta kuolintodistuksen, josta selviää kuolinsyy. Hän myös toimittaa tiedon kuolemasta väestötietojärjestelmään. Vainajan hautaamiseen tarvitaan lääkärin kirjoittama hautauslupa. 

Jos suomalainen kuolee ulkomailla, kuolemansyy tutkitaan ja vainajaa käsitellään kyseisen maan lainsäädäntöä noudattaen. 

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Ilmoitus kuolemasta

Kuolemasta on ilmoitettava läheisten lisäksi viranomaisille ja vainajan työn- ja vuokranantajalle.

Viranomaiset selvittävät kuolemansyyn

Hautaamiseen tarvitaan lääkärin antama hautauslupa. Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, josta selviää kuolinsyy.

Kun läheinen on kuollut ulkomailla

Jos suomalainen kuolee ulkomailla, kuoleman toteaa lääkäri tai poliisi paikallisen käytännön mukaisesti.

Vainajan sosiaalisen median tilien sulkeminen

Oikeus vainajan sosiaalisen median käyttäjätilien sulkemiseen on yleensä lähiomaisella. Tilien sulkeminen tapahtuu eri palveluissa eri tavoin.