suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yritystoiminnan rahoituksen suunnittelu

Yrityksen pääomarakenne koostuu omasta ja vieraasta pääomasta. Kassabudjetin avulla voit suunnitella, miten yrityksen kassassa olevat rahat riittävät. Yritystoimintaan sisältyy aina jonkinlaisia riskejä. Mitä paremmin olet riskeistä selvillä, sitä paremmin voit hallita niitä ja suojautua niiltä.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Yrityksen pääoma

Yrityksesi tarvitsee pääomaa toimintansa aloittamiseen ja ylläpitämiseen. Pääoma koostuu omasta ja vieraasta pääomasta.

Lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitussuunnittelu

Yrityksesi tarvitsee jatkuvasti rahaa käyttöpääomaksi ja toisinaan myös investointeihin, erityisesti kun käynnistät tai laajennat yritystoimintaasi.

Investointien suunnittelu

Investointi on tuotantohyödykkeiden, kuten koneiden, hankkimista tulevien tuottojen saamiseksi. Arvioi investointihankkeiden kannattavuutta laskelmien avulla. Selvitä investointeihin liittyvät riskit.

Rahoituksen riskit

Yrityksen rahoitukseen liittyy aina riskejä. Niitä ovat muun muassa korkoriski, likviditeettiriski, luottoriski ja valuuttariski.