suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa sitä, että työsopimuslain ehtojen täyttyessä yrityksesi saa keskeyttää työn ja palkanmaksun ja työntekijäsi puolestaan työnteon. Työsuhde pysyy voimassa lomauttamisen aikana.

Lomauttamisen perusteet

Voit lomauttaa työntekijäsi toistaiseksi, jos yritykselläsi on taloudellinen ja tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Tällöin yrityksesi taloustilanne on heikentynyt tai työmäärä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, etkä pysty järjestämään työntekijällesi muuta työtä tai koulutusta.

Voit lomauttaa työntekijäsi määräaikaisesti, jos yrityksesi mahdollisuudet tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti etkä voi järjestää työntekijällesi muuta työtä tai koulutusta. Määräaikainen lomauttaminen voi kestää enintään 90 päivää.

Voit lomauttaa määräaikaisen työntekijäsi vain, jos hän toimii sellaisen vakituisen työntekijäsi sijaisena, joka sinulla olisi oikeus lomauttaa.

Lomauttamisesta ilmoittaminen

Jos yrityksessäsi on vähintään 20 työntekijää, järjestä ennen lomautuspäätöstä yt-neuvottelut ja ilmoita niistä myös TE-toimistoon. Jos yrityksessäsi on alle 20 työntekijää, anna työntekijällesi ennakkoselvitys suunnitellusta lomauttamisesta.

Ilmoita lomauttamisesta työntekijällesi henkilökohtaisesti vähintään 14 päivää ennen sen alkamista, jos alan työehtosopimuksessa ei ole toisin sovittu. Työntekijälläsi on oikeus saada lomauttamisesta myös kirjallinen todistus.

Kun työtilanne paranee, ilmoita työntekijällesi töiden jatkumisesta vähintään seitsemän päivää ennen työn alkua, jos ei ole toisin sovittu.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 27.12.2021