suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Etelä-Pohjanmaan liitto

Organisaatio

Etelä-Pohjanmaan liitto on lakisääteinen maakunnallinen kuntayhtymä, jossa on 18 jäsenkuntaa. Liitto toimii kuntien ylläpitämänä kehittäjä- ja välittäjäorganisaationa. Etelä-Pohjanmaan liitossa työskentelee asiantuntijoita muun muassa aluesuunnittelun, aluekehityksen ja kulttuurin kehittämisen tehtäväalueilla. Liiton toiminnan ydinajatuksena on virittää ja toteuttaa laaja-alaista eri sektorit ylittävää yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan asukkaiden, kuntien ja koko maakunnan parhaaksi.

Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja liiton muiden toimielinten päätösten mukaisesti:

- Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja maakuntasuunnitelman ja maakuntakaavan mukaisia tehtäviä

- Kansallisessa ja Euroopan unionin aluepoliittisessa lainsäädännössä tarkoitettuja maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisia tehtäviä

- Muulla lainsäädännöllä maakunnan liitolle määrättyjä tehtäviä

- Maakunnan edunvalvontaa sekä jäsenkuntien liitolle antamia kulttuuriin, kansainvälistymiseen, koulutukseen ja kunta-asioihin liittyviä tehtäviä

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin