suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Töihin Suomeen

Tutustu yrittäjänä toimimiseen Suomessa

Mitä eroa on sillä, että teen töitä yrittäjänä enkä työntekijänä?

Mitä tarkoittaa olla yrittäjä?

 • Yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa.
 • Yrittäjälle maksetaan tehdystä työstä korvaus, jonka suuruus on neuvoteltu etukäteen työn tilaajan kanssa.
 • Yrittäjällä ei ole oikeutta palkalliseen vuosilomaan eikä sairauslomaan. Yrittäjän tulee itse huolehtia sosiaaliturvastaan ja omista lakisääteisistä eläke- ja vakuutusmaksuistaan. Yrittäjä saa päättää itse, miten, missä ja milloin hän työskentelee.

Yrittäjyydellä on vaikutusta myös

 • verotukseen
 • työttömyysturvaan
 • eläketurvaan
 • työtapaturma- ja ammattitautiturvaan.

Suomessa yrittäjiä koskevat siis erilaiset säädökset kuin työntekijöitä. Työntekijän kuuluu esimerkiksi saada palkkaa, korvaus ylityöstä ja palkallinen vuosiloma. Työnantaja vakuuttaa työntekijän sekä huolehtii työntekijän sosiaaliturvasta ja lakisääteisistä eläkemaksuista. Työntekijän työajat määritellään työsopimuksessa.

Päivitetty: 31.8.2022

Miten yrittäjyys vaikuttaa verotukseen?

Päivitetty: 27.6.2022

Miten yrittäjyys vaikuttaa työttömyysturvaan?

 • Päätoimisilla yrittäjillä ei ole Suomessa oikeutta työttömyysturvaan. Vaikka et saisikaan ammatinharjoittamisestasi tuloja, voit yrittäjänä saada työttömyysetuutta vasta, kun olet lopettanut yritystoimintasi.
 • Sivutoimisilla yrittäjillä voi olla oikeus työttömyysturvaan.

Käytännössä yrittäjyytesi on päätoimista, jos yritystoimintasi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi tehdä samanaikaisesti toista kokoaikatyötä työntekijänä. Lue yrittäjyydestä ja työttömyysturvasta TE-palveluiden sivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 28.6.2022

Miten yrittäjyys vaikuttaa eläketurvaan?

 • Työntekijän pakollisista eläkemaksuista huolehtii työnantaja. 
 • Kun tietyt ehdot täyttyvät, yrittäjänä sinun pitää itse ottaa ja maksaa pakollinen yrittäjän eläkevakuutus.

Voit ottaa eläkevakuutuksesi haluamastasi työeläkelaitoksesta. Lue yrittäjän eläketurvasta tarkemmin Työeläke-sivustoltaAvautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 27.6.2022

Miten yrittäjyys vaikuttaa työtapaturma- ja ammattitautiturvaan?

Yrittäjänä päätät itse, otatko itsellesi vakuutuksen työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Jos sinulla on yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutus, voit ottaa itsellesi myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, johon voit liittää myös vapaa-ajan vakuutuksen.

Lue tarkemmin tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 8.7.2022

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista