suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Töihin Suomeen

Suunnittele elämää Suomessa

Tutustu Suomeen ja tulevaan kotipaikkaasi

Voit etukäteen tutustua Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin seuraavien sivustojen avulla: 

Tutustu myös tulevan asuinkuntasi verkkosivuihin. 

Päivitetty: 27.6.2022

Etsi asuntoa ja väliaikaista majoitusta

Asuntoa kannattaa etsiä jo ennen muuttoasi Suomeen. Usein asunnon saa kuitenkin hankittua vasta, kun on jo saapunut Suomeen.  

Sinun kannattaa varata itsellesi Suomeen saapumisen jälkeisille viikoille väliaikainen majoitus, kuten hotellihuone. 

Päivitetty: 14.12.2023

Arvioi pärjäätkö tarjotulla palkalla tai palkkiolla Suomessa

Suomessa on melko korkeat elinkustannukset ja verotus. Arvioi, pärjäätkö työstä tarjotulla palkalla tai palkkiolla Suomessa. Voit arvioida 

Päivitetty: 1.2.2024

Mistä alle 6-vuotiaalle hoitopaikka?

Jos tarvitset lapsellesi hoitopaikan työpäiväsi ajaksi, voit hakea hänelle paikkaa varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusta tarjoavat sekä kunnat että yksityiset palveluntarjoajat. Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen sen kunnan alueella, jossa hän asuu. 

Suomessa varhaiskasvatuksesta käytetään joskus myös sanaa päivähoito

Päivitetty: 31.8.2022

6–15-vuotiaalle lapselle koulupaikka

Suomessa lapsilla on oppivelvollisuus 18-vuotiaaksi asti. Oppivelvollisuus koskee vakituisesti Suomessa asuvia lapsia, joilla on kotikunta. 

Kotikunta järjestää lapsellesi ilmaisen kunnallisen esiopetuksen ja perusopetuksen:  

  • Esiopetuksen eli esikoulun lapsi aloittaa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta.  
  • Perusopetuksen eli varsinaisen koulun lapsi aloittaa yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 7 vuotta. Perusopetus kestää yhdeksän lukuvuotta. 

Lapsesi voi mennä myös yksityiskouluun, mutta ne saattavat olla maksullisia. 

Päivitetty: 31.8.2022

Minne perheen yli 15-vuotias opiskelemaan?

Selvitä, mitä lukio- tai ammatillista koulutusta peruskoulun jo käyneelle nuorelle tulevan kotipaikkanne lähialueilta löytyy. 

Lapsesi voi hakea myös tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Koulutuksessa parannetaan esimerkiksi nuoren kielitaitoa ennen varsinaisia opintoja. 

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Päivitetty: 28.7.2023

Puolisolle töitä tai opiskelupaikka

Jos puolisosi tulee mukanasi Suomeen ja etsii töitä, hänen kannattaa ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin.  

Suomessa on myös laajat opiskelumahdollisuudet, jos hän aikoo kouluttautua Suomessa. 

Päivitetty: 1.2.2024

Työntekijänä sinulla on oikeus työterveyshuoltoon Suomessa

Työpaikkasi tulee järjestää maksuton työterveyshuolto, joka koskee kaikkia yrityksen työntekijöitä. Työsuhteen kestolla ja muodolla ei ole merkitystä. 

Huomaa, että työterveyshuolto koskee vain sinua työntekijänä, ei esimerkiksi perhettäsi.

Päivitetty: 27.6.2022

Saat julkisen terveydenhuollon, jos sinulla on kotikunta

Kaikilla, joilla on Suomessa kotikunta, on oikeus kotikuntansa tarjoamaan julkiseen terveydenhuoltoon.

Kotikunnan Suomesta saavat yleensä kaikki Suomessa yli vuoden asuvat. Kotikunnan saamisesta ja rekisteröinnistä kerrotaan tarkemmin Tee heti kun saavut Suomeen -sivulla.

Julkinen terveydenhuolto on yleensä maksullista, mutta useimmiten edullisempaa kuin yksityiset terveyspalvelut. 

Päivitetty: 27.12.2022

Voiko perheeni käyttää julkista terveydenhuoltoa?

  • Jos perheenjäsenesi muuttaa Suomeen EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, on hänellä samanlainen oikeus sairaanhoitoon kuin sinulla, jos työskentelet Suomessa.
  • Jos perheenjäsenesi muuttaa Suomeen muulta kuin EU- tai Eta-maasta, Sveitsistä, Isosta-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista, riippuu hänen oikeutensa sairaanhoitoon siitä, onko hänellä kotikunta Suomessa. Jos hänellä on kotikunta Suomessa, on hänellä yleensä myös oikeus sairaanhoitoon.

Tarkista perheenjäsentesi oikeus sairaanhoitoon Kelasta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 23.8.2022

Voiko työssä oleva käyttää julkista terveydenhuoltoa?

Voi. Monissa tapauksissa kannattaa kuitenkin hyödyntää työterveyshuoltoa, sillä julkisessa terveydenhuollossa voi olla pidemmät jonot. Työterveyshuollon kautta apua saa yleensä nopeammin. Lisäksi työterveyshuolto on työntekijälle maksutonta, kun julkisesta terveydenhuollosta peritään pieniä maksuja. 

Päivitetty: 27.6.2022

Lähetetyn eurooppalaisen työntekijän oikeus julkiseen terveydenhuoltoon

Voit käyttää Suomessa julkista terveydenhuoltoa, jos  

  • muutat Suomeen yli vuodeksi  
  • olet lähetty työntekijä EU-maasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta tai Sveitsistä, Iso-Britanniasta tai Pohjois-Irlannista  
  • sinulla on lähtömaan viranomaisten myöntämä A1-todistus sekä jossain tapauksissa E106 tai S1-todistus. 

Hanki lähtömaastasi tarvittavat todistukset ja toimita ne Suomessa Kelalle. 

Lue lähetettyjen työntekijöiden oikeudesta sairaanhoitoon tarkemmin Kelan sivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 14.7.2022

Tilapäisesti Suomessa olevilla ei aina oikeutta julkiseen terveydenhuoltoon

Jos oleskelet Suomessa tilapäisesti eli alle vuoden verran, et välttämättä ole oikeutettu julkiseen terveydenhuoltoon Suomessa. 

Tarkista Kelasta, mitä julkista terveydenhuoltoa voit saada ja millä ehdoinAvautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 28.6.2022

Olen tilapäisesti Suomessa mutta minulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti

Jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti, niin saat aina lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhoidossa. Lääkäri arvioi tapauskohtaisesti, mikä on välttämätöntä hoitoa. 

Päivitetty: 28.6.2022

Olen tilapäisesti Suomessa mutta olen pohjoismaan kansalainen

Jos olet pohjoismaan kansalainen, niin saat aina lääketieteellisesti välttämättömän sairaanhoidon julkisessa terveydenhoidossa esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen. Lääkäri arvioi tapauskohtaisesti, mikä on välttämätöntä hoitoa. 

Päivitetty: 28.6.2022

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista