suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tietosuoja

Suomi.fi-palveluja ovat kansalaiskäyttäjille suunnatut

  • Suomi.fi-tunnistus
  • Suomi.fi-valtuudet
  • Suomi.fi-verkkopalvelu
  • Suomi.fi-viestit
  • Asiakaspalautekysely (yksi Laatutyökaluista).

Lisäksi Suomi.fi-palveluja ovat organisaatioille suunnatut Suomi.fi-palvelutietovaranto, -palveluväylä sekä asiakassivusto Suomi.fi-palveluhallinta. Näistä palveluista voit lukea lisää Suomi.fi-palveluhallinta-sivultaAvautuu uuteen ikkunaan.