suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asiakaspalautetyökalun tietosuojaseloste

Suomi.fi-laatutyökalut ovat työkaluja, joiden avulla organisaatio voi arvioida ja seurata digitaalisten asiointipalvelujensa laatua ja käyttöä. Laatutyökalut tuottaa Digi- ja väestötietovirasto. Asiakaspalautetyökalu on yksi Laatutyökaluista. Asiakaspalautetyökalua hyödyntävä organisaatio voi pyytää asiakkaalta palautetta sähköisestä asiointipalvelustaan heti asioinnin jälkeen asiointipalvelun kehittämiseksi. 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki 

PL 123, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti kirjaamo(at)dvv.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Terhi Tuokkola, johtava asiantuntija

Lintulahdenkuja 2, 00530 Helsinki

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti kirjaamo(at)dvv.fi

2.  Tietosuojavastaava

Puhelin (vaihde) 02 9553 6000

Sähköposti tietosuoja(at)dvv.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja säilytysaika

Palautteen antamisen yhteydessä Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kerää palautteenantajan päätelaitteen IP-osoitteen tietoturvan ylläpitämiseksi ja mahdollisten vikatilanteiden selvittämiseksi. IP-osoitetta säilytetään vuosi ja kolme kuukautta. DVV ei voi tunnistaa palautteenantajaa pelkän IP-osoitteen perusteella. 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

IP-osoite kerätään palautteenantajan päätelaitteelta.

5. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. DVV luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa. 

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

8. Rekisteröidyn oikeuksien rajoitukset

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen edellyttää palautteenantajan tunnistamista. DVV ei voi tunnistaa palautteenantajaa keräämistään tiedoista ilman palautteenantajan toimittamia lisätietoja. 

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi

Puhelinvaihde 029 566 6700

Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/Avautuu uuteen ikkunaan..