suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneen omaishoitaja voi saada kunnalta omaishoidon tukea ja muuta apua. Omaishoitajana toimiminen -sivuilta voit lukea lisätietoa omaishoitajaksi ryhtymisestä ja saatavilla olevista palveluista ja tuista.

Kunta voi tarjota kuljetuksia vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä kulkuneuvoja. Kuljetuksia voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin. Monet järjestöt tarjoavat vertaistuki- ja ystäväpalveluita ikääntyneille.

Ikääntyneen asuminen

Neuvoja ikääntyneelle turvalliseen ja toimivaan kotona asumiseen.

Ikääntyneelle uusi koti

Ikääntyessäsi saatat tarvita uuden kodin, jossa saat nykyistä helpommin apua ja palveluita.