suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ikääntyvän asuminen

Voit saada kotiin ateria-, kodinhoito- ja sairaanhoitopalveluja. Ikääntyvälle on saatavissa tukea ja apuvälineitä turvalliseen ja toimivaan kotona asumiseen. Kotipalvelujen maksuihin voit saada taloudellista tukea. Jos sinulla on diagnosoitu sairaus tai vamma voit olla oikeutettu eläkettä saavan hoitotukeen. 

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Kotona asuminen ikääntyessä

Ikääntyvä haluaa usein asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tässä auttavat kotiin tuotavat kunnan palvelut ja yritysten ja järjestöjen ostopalvelut.

Ikääntyvän turvallinen koti

Toimivaan asumiseen ja turvalliseen liikkumiseen on saatavissa tukea ja apuvälineitä.

Tukea kotipalvelujen maksuihin

Kunnan tarjoamat kotiin tuotavat palvelut ja yritysten hoito- ja hoivapalvelut ovat maksullisia. Tarkista oletko oikeutettu taloudellisiin tukiin.