suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Asumisen ja toimeentulon tukeminen

Voit saada Kelalta perustoimeentulotukea, jos tulosi eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihisi, kuten ruoka- ja asumiskuluihin. Kunta voi tarvittaessa maksaa täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Kunnat ja yritykset tarjoavat ikääntyneille, vammaisille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille myös asumispalveluja.

Toimeentulotuki

Jos tulosi eivät riitä jokapäiväisiin menoihin, voit hakea Kelalta perustoimeentulotukea ja kunnaltasi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Ikääntyneelle uusi koti

Ikääntyessäsi saatat tarvita uuden kodin, jossa saat nykyistä helpommin apua ja palveluita.

Asunnottomuus

Asunnottomuuden uhatessa on tärkeä olla heti yhteydessä kotikunnan sosiaaliviranomaisiin. Myös järjestöt auttavat asunnottomaksi jääneitä.