suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Avioliiton solmiminen

Avioliiton voi solmia joko kirkollisesti tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä avioliiton esteet pitää olla tutkittuna. Avioliiton solmiville syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Puolisot voivat kuitenkin halutessaan rajoittaa toistensa oikeuksia omaisuuteen tekemällä avioehdon.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Avioliitto vaikuttaa talouteen ja etuuksiin

Avioliiton solmiminen vaikuttaa muutamiin käytännön asioihin.

Avioehto

Puolisot voivat rajoittaa toistensa oikeutta omaisuuteensa avioehtosopimuksella. Siihen tarvitaan molempien puolisoiden suostumus.

Avioliittoon vihkimisen vaihtoehdot

Avioliiton voi solmia Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa (maistraatti), käräjäoikeudessa, kirkossa tai muussa uskonnollisessa yhdyskunnassa.

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Parin täytyy kirjallisesti pyytää esteiden tutkimista ennen vihkimistä.

Sukunimestä päättäminen avioituessa tai avoliitossa

Avioliittoon vihittävät puolisot voivat valita sukunimensä monien eri vaihtoehtojen pohjalta. Myös avopuolisot voivat hakea yhteistä sukunimeä.

Ulkomailla solmitut avioliitot

Ulkomailla solmittu avioliitto on Suomessa virallinen vasta kun se on rekisteröity Suomessa.