suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Ulkomailla solmitun avioliiton merkintä väestötietojärjestelmään

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Jos olette solmineet avioliiton ulkomailla, tieto avioliitosta voidaan rekisteröidä Suomen väestötietojärjestelmään. Näin henkilötiedot pysyvät ajan tasalla ja asiointi Suomen viranomaisten kanssa on helpompaa. Jos olet Suomen kansalainen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa muuttuneet henkilötiedot Suomen väestötietojärjestelmään.

Avioliiton rekisteröimiseksi teidän tulee toimittaa alkuperäinen ulkomaisen viranomaisen antama vihkitodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Kun tieto avioliitosta on tallennettu väestötietojärjestelmään, teille lähetetään tiedoksi ote väestötietojärjestelmästä, josta käy ilmi mm. aviopuolisoiden nimet ja avioliiton solmimispäivä.

Jos Digi- ja väestötietovirasto ei merkitse väestötietojärjestelmään ilmoittamaanne tietoa, saatte siitä päätöksen. Voitte hakea Digi- ja väestötietovirastolta oikaisua tähän rekisterimerkintää koskevaan päätökseen 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä saatte ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.

Muuttuneen sukunimen rekisteröinti

Avioliiton solmimisen yhteydessä muuttunut sukunimi voidaan myös rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa. Sukunimen muutoksen tulisi ilmetä joko vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta. Mikäli uusi sukunimi ei kuitenkaan ilmene vihkitodistuksesta tai henkilöllisyystodistuksesta, voi Digi- ja väestötietovirasto tietyin edellytyksin rekisteröidä sukunimenmuutoksen myös oman ilmoituksenne perusteella. Tämä on mahdollista, mikäli asuinpaikka on Suomessa.

Ruotsissa asuvat Suomen kansalaiset

Ruotsista tieto avioliitosta välitetään virkateitse Suomen väestötietojärjestelmään rekisteröitäväksi. Jos henkilö on sekä Suomen että Ruotsin kansalainen, Ruotsi pitää heitä ainoastaan omina kansalaisinaan eikä ilmoita tietoja eteenpäin. Kaksoiskansalaisten täytyy siis itse huolehtia ilmoituksen tekemisestä.

Toimi näin

Toimittakaa avioliittoa koskevat asiakirjat ja kopiot passeistanne Digi- ja väestötietovirastolle. Jos olette tai toinen teistä on Suomen kansalainen, voitte toimittaa asiakirjat myös lähimpään Suomen edustustoon. Asiakirjat voi olla tarpeellista laillistaa tai käännättää. Katsokaa lisää mahdollisesta asiakirjan laillistusvaatimuksesta ja käännättämisestä laillistusohjeesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Digi- ja väestötietovirasto voi tehdä merkinnän väestötietojärjestelmään vain, jos tarvittavat asiakirjat on toimitettu Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja väestötietovirasto päättää ulkomailla solmitun avioliiton tunnustamisesta Suomessa. Jos ulkomailla solmittu avioliitto on Suomen oikeusjärjestyksen perusteiden vastainen, voi Digi- ja väestötietovirasto kieltäytyä rekisteröimästä ja tunnustamasta avioliittoa. Tarvittaessa Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää sinulta lisäselvitystä avioliiton solmimisesta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 28.10.2020