suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Avioliiton esteiden tutkinta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ennen vihkimistä teille tulee tehdä avioliiton esteiden tutkinta. Näin varmistetaan, ettei avioliitolle ole Suomen avioliittolain mukaisia esteitä. Samalla teidän tulee ilmoittaa valitsemanne sukunimi.

Hakemus avioliiton esteiden tutkinnasta pitää tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua avioitumispäivää. Avioliiton esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, esteiden selvittämiseen kannattaa varata aikaa useita viikkoja. Todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Esteiden tutkinnassa käytetään väestötietojärjestelmän tietoja. Jos sinun tai puolisosi siviilisäätytietoa ei ole väestötietojärjestelmässä, teidän on toimitettava oman kotimaanne viranomaisen myöntämä siviilisäätytodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Siviilisäätytodistus täytyy joissakin tilanteissa laillistaa.

 • Ulkomaalainen kumppani

Siviilisäätytodistus hyväksytään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Tarvittaessa se täytyy käännättää. Suomessa auktorisoidun kääntäjän tekemää käännöstä ei tarvitse laillistaa. Ulkomailla tehty käännös täytyy laillistaa, ellei käännöstä ole tehnyt kääntäjä, jolla on jonkin EU-valtion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus. EU-valtiosta toimitettua siviilisäätytodistusta ei tarvitse käännättää, jos siihen on liitetty EU-asetuksen mukainen vakiolomake.

 • Ulkomaalainen vihkipari

Jos kumpikaan teistä ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, pitää teidän siviilisäätytodistuksen lisäksi toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon kotimaanne viranomaisilta saatu todistus, josta käy ilmi, että kyseisen avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua.

 • Avioliitto ulkomailla

Jos olet menossa naimisiin ulkomailla, voit pyytää Digi- ja väestötietovirastosta todistuksen siitä, että sinulla on Suomen lain mukainen oikeus solmia kyseinen avioliitto.

Toimi näin

 • Saatte hyödyllistä lisätietoa tutustumalla avioliittolakiin sekä etu- ja sukunimilakiin.
 • Avioliiton esteiden tutkintaa voitte pyytää tunnistautumalla verkkopalveluun, tai paperilomakkeella (Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta).
 • Verkkopalvelua käytettäessä ei todistajia tarvita. Verkkopalvelulla ei voi pyytää todistusta ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten.
 • Paperilomakkeella tulee olla kahden todistajan allekirjoitukset, jos ette allekirjoita lomaketta Digi- ja väestötietovirastossa. Jos asioitte virastossa, teidän täytyy todistaa henkilöllisyytenne voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella.
 • Kun tutkinta on tehty, saatte siitä todistuksen. Todistus voidaan säilyttää Digi- ja väestötietovirastossa vihkimistä varten. Voitte myös noutaa todistuksen virastosta tai se voidaan postittaa teille, jos vihkiminen tapahtuu muualla kuin Digi- ja väestötietovirastossa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet

 • ulkomaalainen eikä siviilisäätytietoasi ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinun on toimitettava avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus kotimaasi toimivaltaiselta viranomaiselta.
 • Suomen kansalainen, eikä siviilisäätytietoasi ole merkitty väestötietojärjestelmään tai merkintä on väärä, tieto täytyy päivittää väestötietojärjestelmään ennen avioliiton esteiden tutkintaa. Tätä varten sinun täytyy toimittaa siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.
 • Suomen kansalainen, mutta olet asunut koko elämäsi tai täysi-ikäisen elämäsi ulkomailla, sinun täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.

Todistuksen tulee olla alkuperäinen ja alle neljä kuukautta vanha, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Todistuksen täytyy myös olla laillistettu.

Ulkomaalaisena voit hankkia siviilisäätytodistuksen myös kansalaisuusvaltiosi lähetystöstä tai konsulaatista. Tällaista siviilisäätytodistusta ei tarvitse laillistaa.

Siviilisäätytodistus hyväksytään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Muussa tapauksessa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä. Myös käännös on laillistettava. Käännöstä ei kuitenkaan tarvitse laillistaa, jos käännöksen tekee

 • Suomessa auktorisoitu kääntäjä
 • kääntäjä, jolla on jonkin EU-valtion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus.

Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.

Käännöstä ei vaadita, jos EU-valtiosta myönnettyyn todistukseen on liitetty EU-asetuksen mukainen vakiolomake.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 30.12.2019