suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Avioliiton esteiden tutkinta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ennen vihkimistä teidän tulee pyytää avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliitolle ole Suomen avioliittolain mukaisia esteitä. Tällaisia esteitä on alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai liian läheinen sukulaisuussuhde.

Samalla teidän tulee ilmoittaa valitsemanne sukunimi.

Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista.

Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta pitää tehdä hyvissä ajoin ennen suunniteltua avioitumispäivää. Avioliiton esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on ulkomaalainen, asian käsittelyyn kannattaa varata aikaa useita viikkoja. Avioliiton esteiden tutkinnasta annettava todistus on voimassa neljä kuukautta antopäivästä.

Esteiden tutkinnassa käytetään pääsääntöisesti väestötietojärjestelmän tietoja. Jos sinun tai puolisosi siviilisäätytietoa ei ole väestötietojärjestelmässä, teidän on toimitettava asianmukainen siviilisäätytodistus Digi- ja väestötietovirastoon. Siviilisäätytodistus täytyy useimmiten käännättää ja laillistaa. Ks. erillinen laillistamisohje.

 • Käännöksistä

Asiakirjat hyväksytään suomen, ruotsin tai englannin kielillä. Muilla kielillä olevat asiakirjat tulee käännättää jollekin edellä mainituista kielistä. Asiakirjan voi käännättää Suomessa auktorisoidulla kielenkääntäjällä, joista löydät lisätietoa Opetushallituksen verkkosivuilta. Tällöin käännös hyväksytään sellaisenaan.

EU-jäsenvaltion antamaan yleiseen asiakirjaan on mahdollista saada liitteeksi käännösapuna käytettävä vakiolomake. Näistä vakiolomakkeista voit tiedustella tarkemmin sen valtion viranomaiselta, josta todistus hankitaan. Vaihtoehtoisesti asiakirjan voi käännättää jonkin EU-jäsenmaan virallisella kielenkääntäjällä.

Muut ulkomailla tehdyt käännökset tulee laillistaa laillistamisohjeen mukaisesti.

 • Ulkomaalainen vihkipari

Jos kumpikaan teistä ei ole Suomen kansalainen eikä kummallakaan ole asuinpaikkaa Suomessa, pitää teidän toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon kotimaanne viranomaisilta saatu todistus, josta käy ilmi, että kyseisen avioliiton solmiminen Suomessa on sallittua.

 • Avioliitto ulkomailla

Jos olet menossa naimisiin ulkomailla, voit pyytää Digi- ja väestötietovirastosta todistuksen siitä, että sinulla on Suomen lain mukainen oikeus solmia kyseinen avioliitto.

Toimi näin

 • Saatte hyödyllistä lisätietoa tutustumalla avioliittolakiin sekä etu- ja sukunimilakiin.
 • Avioliiton esteiden tutkintaa voitte pyytää tunnistautumalla verkkopalveluun, tai paperilomakkeella (Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta).
 • Verkkopalvelulla ei voi pyytää todistusta ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten.
 • Kun tutkinta on tehty, saatte siitä todistuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet

 • ulkomaalainen eikä siviilisäätytietoasi ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinun on toimitettava avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus kotimaasi toimivaltaiselta viranomaiselta.
 • Suomen kansalainen, eikä siviilisäätytietoasi ole merkitty väestötietojärjestelmään tai merkintä on väärä, tieto täytyy päivittää väestötietojärjestelmään ennen avioliiton esteiden tutkintaa. Tätä varten sinun täytyy toimittaa siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.
 • Suomen kansalainen, mutta olet asunut koko elämäsi tai täysi-ikäisen elämäsi ulkomailla, sinun täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.

Todistuksen tulee olla alkuperäinen ja alle neljä kuukautta vanha, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Todistuksen täytyy myös olla laillistettu.

Ulkomaalaisena voit hankkia siviilisäätytodistuksen myös kansalaisuusvaltiosi lähetystöstä tai konsulaatista. Tällaista siviilisäätytodistusta ei tarvitse laillistaa.

Siviilisäätytodistus hyväksytään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Muussa tapauksessa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä. Myös käännös on laillistettava. Käännöstä ei kuitenkaan tarvitse laillistaa, jos käännöksen tekee

 • Suomessa auktorisoitu kääntäjä
 • kääntäjä, jolla on jonkin EU-valtion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus.

Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.

Käännöstä ei vaadita, jos EU-valtiosta myönnettyyn todistukseen on liitetty EU-asetuksen mukainen vakiolomake.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 16.11.2021