suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Avioliiton esteiden tutkinta

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ennen vihkimistä teidän tulee pyytää avioliiton esteiden tutkintaa. Tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliitolle ole Suomen avioliittolain mukaisia esteitä. Tällaisia esteitä on alaikäisyys, voimassa oleva avioliitto tai liian läheinen sukulaisuussuhde.

Samalla teidän tulee ilmoittaa valitsemanne sukunimi.

Ilman esteiden tutkintaa avioliittoon vihkiminen ei ole mahdollista.

Pyyntö avioliiton e ...

Toimi näin

 • Saatte hyödyllistä lisätietoa tutustumalla avioliittolakiin sekä etu- ja sukunimilakiin.
 • Avioliiton esteiden tutkintaa voitte pyytää tunnistautumalla verkkopalveluun. Voitte myös tehdä pyynnön paperilomakkeella (Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta).
 • Verkkopalvelulla ei voi pyytää todistusta ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten.
 • Kun tutkinta on tehty, saatte siitä todistuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet

 • ulkomaalainen eikä siviilisäätytietoasi ole rekisteröity väestötietojärjestelmään, sinun on toimitettava avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus kotimaasi toimivaltaiselta viranomaiselta.
 • Suomen kansalainen, eikä siviilisäätytietoasi ole merkitty väestötietojärjestelmään tai merkintä on väärä, tieto täytyy päivittää väestötietojärjestelmään ennen avioliiton esteiden tutkintaa. Tätä varten sinun täytyy toimittaa siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.
 • Suomen kansalainen, mutta olet asunut koko elämäsi tai täysi-ikäisen elämäsi ulkomailla, sinun täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkintaa varten siviilisäätytodistus viimeisimmästä asuinpaikkavaltiostasi.

Todistuksen tulee olla alkuperäinen ja alle neljä kuukautta vanha, jollei todistuksessa ole mainittu muuta voimassaoloaikaa. Todistuksen täytyy myös olla laillistettu.

Ulkomaalaisena voit hankkia siviilisäätytodistuksen myös kansalaisuusvaltiosi lähetystöstä tai konsulaatista. Tällaista siviilisäätytodistusta ei tarvitse laillistaa.

Siviilisäätytodistus hyväksytään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Muussa tapauksessa todistus tulee mahdollisesti käännättää jollekin näistä kielistä. Myös käännös on laillistettava. Käännöstä ei kuitenkaan tarvitse laillistaa, jos käännöksen tekee

 • Suomessa auktorisoitu kääntäjä
 • kääntäjä, jolla on jonkin EU-valtion lainsäädännön mukaan tähän kelpoisuus.

Alkuperäisen asiakirjan ja käännöksen tulee olla liitettyinä toisiinsa.

Käännöstä ei vaadita, jos EU-valtiosta myönnettyyn todistukseen on liitetty EU-asetuksen mukainen vakiolomake.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 20.6.2023