suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimus

Yhtiösopimuksella sovitte yhtiömiesten kesken siitä, millä periaatteilla ja säännöillä yrityksenne toimii. Sopimus tulee liittää yrityksenne perustamisilmoitukseen. Yhtiösopimus voi olla hyvinkin pelkistetty. Sen tiedot ovat julkisia, mutta tarvittaessa voitte laatia omaan käyttöönne yksityiskohtaisemman, erillisen yhtiömiessopimuksen. Yhtiömiessopimuksia ei rekisteröidä kaupparekisteriin.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 20.8.2019