suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yritystoiminnan lopettaminen

Kun haluat vapaaehtoisesti lopettaa yrityksesi, sinun tulee yleensä purkaa se. Jos kyseessä on osakeyhtiö, voit purkaa sen selvitysmenettelyllä. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön voi purkaa yhtiömiesten sopimuksella tai ristiriitatilanteissa selvitysmenettelyllä. Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminnan voit lopettaa ilman virallista menettelyä.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Osakeyhtiön purkaminen

Osakeyhtiö tulee purkaa lainmukaisella menettelyllä. Kun haluat vapaaehtoisesti lopettaa yhtiön kokonaan, pura se selvitysmenettelyllä.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön purkaminen

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön voi purkaa yhtiömiesten sopimuksella, jos he ovat asiasta samaa mieltä. Muutoin yhtiö voi päätyä selvitystilaan.

Toiminimen lopettaminen

Kun haluat lopettaa toiminimesi, lopeta yritystoimintasi, maksa toiminimesi velat, luovu sen varallisuudesta ja tee lopettamisilmoitus.