suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityksen arvonmääritys

Voit määrittää yrityksesi arvon erilaisilla menetelmillä. Niistä yleisimpiä ovat substanssiarvo, tuottoarvo ja käyttökatteeseen perustuva arvo. Käytä laskelmissa yrityksesi oikaistuja tilinpäätöstietoja. Ota yrityksesi kokonaisarvon määrittämisessä huomioon myös yrityksesi aineeton omaisuus.


Mitä palveluja voin saada?

Katso aiheeseen liittyvät palvelut ja asiointikanavat.
Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 31.5.2019