suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityksen arvonmääritys

Voit määrittää yrityksesi arvon esimerkiksi

  • substanssiarvon 
  • tuottoarvon
  • käyttökatteeseen perustuvan arvon avulla. 

Käytä laskelmissa yrityksesi oikaistuja tilinpäätöstietoja. Ota yrityksesi kokonaisarvon määrittämisessä huomioon myös yrityksesi aineeton omaisuus.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 29.9.2020