suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Markkinointi ja mainonta

Mainonta on tärkeä osa yrityksesi markkinointia. Yrittäjänä sinun tulee noudattaa markkinointia koskevia lakeja ja käytäntöjä. Asiakassuhteiden ylläpitäminen helpottuu, jos yrityksesi kerää ja tutkii tietoja asiakkaistaan ja asiakasryhmistään. Yritykset hoitavat markkinointinsa usein omalla kustannuksellaan ilman ulkopuolista rahoitusta.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Tukea markkinointiin

Selvitä tapauskohtaisesti, voitko saada julkista tai yksityistä rahoitusta yrityksesi markkinointikuluihin.

Markkinoinnin ja mainonnan rajoitukset

Mainontaa sääntelevät esimerkiksi kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja kilpailulainsäädäntö.

Asiakkuudenhallinta ja asiakassuhde

Noudata henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muita tietosuojasäädöksiä.