suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

344 valtuusasiaa
Mitä etsit: Yrityksen valtuudet

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Eläkevakuuttajan palveluihin rekisteröityminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Vakuutukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta rekisteröityä eläkevakuuttajan palvelujen käyttäjäksi ja hyväksyä niihin liittyvät sopimusehdot.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Eläkkeiden ja kuntoutuksen myöntämisen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida eläkkeiden ja kuntoutuksen myöntämistä koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Erikoiskuljetuslupien hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Etuustietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta etuustietoihin liittyen:
  • ylläpitää valtuuttajan perustietoja ja etuustietoilmoituksia
  • toimittaa valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
  • tilata valtuuttajaa koskevia raportteja
  • lähettää viestejä.
  Tämä valtuus sisältää myös 'Etuustietojen katselu' -valtuudet.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Etuustietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella etuustietoihin liittyen:
  • valtuuttajan perustietoja
  • valtuuttajan tuottamia etuustietoilmoituksia
  • valtuuttajaa koskevia raportteja
  • valtuuttajan lähettämiä ja saamia viestejä
  • valtuuttajan arkistoituja asiakirjoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea ja katsella henkilöasiakkaan etuustietoja sekä rekisteröidä maksuvaatimuksia.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen käsitellä tietojenvaihtotapauksia ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvien tietojenvaihtotapausten käsittely ja yhteystietojen ylläpito

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyen käsitellä tietojenvaihtotapauksia ja katsella pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja sekä ylläpitää valtuuttajan tietojenvaihtoon liittyviä yhteystietoja.
  Asiointikanavat:
 • Eurooppalaisiin sosiaaliturvatilanteisiin liittyvän tietojenvaihdon katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella sosiaaliturvan eurooppalaiseen tietojenvaihtoon liittyviä tietoja, mukaan lukien pitkäaikaissäilytyksessä olevia tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Finanssialalla toimivien johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset

  Valtuusasia
  yritys
  Finanssimarkkinat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä johtohenkilöiden luotettavuus- ja sopivuusarviointiin liittyvät ilmoitukset.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Finanssialan toimijan ilmoitus asiakasvalituksista

  Valtuusasia
  yritys
  Finanssimarkkinat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa saaduista asiakasvalituksista.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Finanssilaitoksen asiakkuustietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella kaikkia valtuuttajan finanssilaitoksen asiakkuuteen liittyviä sopimuksia ja palveluita.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Haastehakemuksen ja ulosottohakemuksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä haastehakemuksen riidattomassa velkomusasiassa ja sen päätökseen perustuvan ulosottohakemuksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta panna asioita vireille tai vastaanottaa kuulemispyyntöjä hallinto- ja erityistuomioistuinten oikeusprosesseissa.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Henkilöturvallisuusselvitysten hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Viranomaisasiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hallinnoida henkilöturvallisuusselvityksiä, kuten
  • hakea turvallisuusselvityksiä
  • täydentää vireillä olevia hakemuksia
  • tarkastella voimassaolevia selvityksiä
  • päättää henkilön palvelussuhteen voimassaolon.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Holhoustoimen edunvalvonnan oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida holhoustoimen edunvalvonnan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ilma-aluksen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilma-aluksen rekisteröinti-ilmoituksen.
  Asiointikanavat:
 • Iltapäivätoiminnan maksuvapautuskompensaation hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Kunta-asiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuttajan puolesta hakea iItapäivätoiminnan maksuvapaustuskompensaatiota.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Jakeluverkonhaltijan vastuualueiden ylläpito

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella, lisätä ja muokata jakeluverkonhaltijan vastuualueiden tietoja sekä lähettää ne vahvistettavaksi.
  Asiointikanavat:
 • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Finanssimarkkinat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden liiketoimiin liittyviä ilmoituksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.