suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

Rajaa listaa


Mitä etsit

443 valtuusasiaa

 • ATP-todistuksen hakeminen elintarvikekuljetusvälineelle

  Valtuusasia
  yritys
  Liikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ATP-sopimuksen (Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus) mukaiseen sertifiointiin liittyviä asioita, kuten
  • hakea kuljetusvälineille ATP-todistuksia
  • täydentää ja muokata tehtyjä ATP-todistushakemuksia
  • selata käsiteltyjä ATP-todistushakemuksia.
 • Adoptioasioiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida adoptioasioiden oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ahvenanmaan itsehallinnon oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida Ahvenanamaan itsehallintoa koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.
 • Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajokortteihin, kuljettajantutkintoihin, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksiin sekä tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyen.
 • Ajoneuvojen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten
  • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen.
 • Ajoneuvon katsastusajan varaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta varata ja maksaa ajoneuvon katsastusajan.
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten
  • ilmoittaa ajoneuvoveron eräisyyden
  • hakea vapautusta ajoneuvoverosta
  • tulostaa verovelkatodistuksen
  • siirtää verovelvollisuustietoja.
 • Alkoholielinkeinon lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida alkoholin valmistukseen, myyntiin ja anniskeluun liittyvissä asioissa, kuten
  • hakea käyttö-, valmistus-, ja tukkulupia
  • hakea vähittäismyynti- ja anniskelulupia
  • tehdä alkoholielinkeinoon liittyviä viranomaisilmoituksia ja -raportteja.
 • Alkoholielinkeinon viranomaisilmoitusten tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä alkoholielinkeinoon liittyviä viranomaisilmoituksia ja -raportteja.
 • Alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa tekemästään alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta.
 • Alkoholiluvasta lausuminen ja alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa lausunnon alkoholiluvasta ja ilmoittaa tekemästään alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta.
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta sekä ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi.
 • Ampuma-aseiden ja yleisen järjestyksen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ampuma-aseita ja yleistä järjestystä koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ansioihin perustuvien eläkemaksutietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön ansioihin perustuvia eläkemaksutietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Apteekkiasiointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Lääkkeet ja apteekit
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:
  • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
  • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
  • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
  • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
  • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
 • Apteekkioikeuksien ja lääkemyynnin oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida apteekkioikeuksien ja lääkemyynnin oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Arkistoitavien kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien tietoaineistojen siirtäminen arkistoon

  Valtuusasia
  yritys
  Viranomaisasiointi
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi siirtää valtuuttajan puolesta arkistoitavia kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia tietoaineistoja ja niihin liittyviä metatietoja arkistoon.
 • Arkistoitujen potilasasiakirjojen katselu ja mitätöinti

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella ja mitätöidä valtuuttajan arkistoimia potilasasiakirjoja.