suomi.fi
Go directly to contents.
Responsible for the service Municipality of Hollola

Participate and Influence

  • Service
  • Hollola
  • Public service

Kunnan asukkaat valitsevat kuntavaaleissa edustajansa päättämään Hollolaa koskevista asioista. Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kuntavaaleilla valittu valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä luottamuselin. Valtuusto valitsee edelleen muiden toimielinten jäsenet.

Äänestysoikeuden lisäksi täysi-ikäinen asukas voidaan asettaa ehdokkaaksi valtuustoon, ja hänet voidaan valita luottamustehtäviin.

Voit olla yhteydessä asiaa valmisteleviin virkamiehiin tai siitä päättäviin luottamushenkilöihin jo asioiden valmisteluvaiheessa.

Asukas voi antaa päättäjille ja viranhaltijoille palautetta epävirallisesti esimerkiksi sähköisen palautelomakkeen avulla.

Asukkailla on lisäksi oikeus tehdä virallisia kuntalaisaloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

To whom and on what terms

The service is free of charge.

Basic information

The service is provided byMunicipality of Hollola
Responsible for the serviceMunicipality of Hollola
Area Hollola
Available languageFinnish
Text edited by: Municipality of Hollola
Updated: 27/4/2021