suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Koeluonteisesta toiminnasta tulee tehdä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus.

Toiminnan tarkoituksena voi olla:

  • raaka- tai polttoaineen kokeileminen
  • valmistus- tai polttomenetelmän kokeileminen
  • puhdistuslaitteen kokeileminen
  • jätteen käsittely esimerkiksi toiminnan vaikutusten tai käyttökelpoisuuden selvittämiseksi.

Koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan ei tarvitse ympäristölupaa pa ...

Toimi näin

Tee ilmoitus Lupapiste-palvelun kautta. Voit myös lähettää ilmoituksen Sipoon kunnan ympäristövalvontaan, ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen ymparisto@sipoo.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.


Määräaika

Koeluonteista toiminnasta on ilmoitettava viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista.

Tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Palvelun toteuttaa

Sipoon kunta

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 3.3.2023