suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

  • Verkkoasiointi

Kullanhuuhtojan on laadittava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma noudattaen vastaavasti, mitä siitä malminetsintäalueen osalta kaivoslain 13 §:ssä ja sen nojalla säädetään. (Ennen 1.7.2011 myönnetyille valtauksille ei tarvitse laatia kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa. Näissä tapauksissa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava vasta mahdollisen jatkoaikahakemuksen yhteydes ...

Palvelut

Tekstistä vastaa: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Päivitetty: 3.4.2023