suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Tonttijako

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Hyvinkään kaupunki
Alue: Hyvinkää
Palvelun kieli: suomi

Tonttijako on suunnitelma asemakaavan mukaisen korttelialueen jakamisesta tonteiksi.

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassaolevaan asemakaavaan. Tontin jakamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. asemakaavamääräykset, käytetty rakennusoikeus, rakennusten sijainti ja yhdyskuntatekniikan sekä ajoyhteyden järjestäminen tonteille. Tonttijaon mukainen ”kaavatontti” ei ole vielä kiinteistö. Tonttijaon mukainen tontti muodostetaan omaksi kiinteistöksi lohkomistoimituksessa.

Tonttijaon laatiminen tulee vireille joko maanomistajan tai -haltijan taikka kunnan aloitteesta. Tonttijakoa valmisteltaessa on kuultava asianosaisia, joita ovat pääsääntöisesti jakoalueen ja naapurikiinteistöjen omistajat ja haltijat.

Tonttijakoa haetaan Hyvinkään kaupungin Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksiköstä.


Toimi näin

Tonttijakoa haetaan Hyvinkään kaupungin Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksiköstä.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaavasta ja siihen merkittävästä tonttijaosta vastaa kunta. Asemakaavassa rakennuskortteliksi määritelty uusi rakennettava alue voidaan jakaa yhdeksi tai useammaksi tontiksi. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla, ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.

Myös maanomistaja voi hakea kunnalta tonttijaon muutosta. Tonttijako voidaan laatia erillisenä tai asemakaavassa. Jos tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on erityisesti maanomistajan hakema, kunnalla on oikeus periä kustannukset maanomistajalta.


Palvelun toteuttaa: 
Hyvinkään kaupunki