suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Palvelut on jaettu kolmeen eri vastuutiimiin: tonttipalveluihin, kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalveluihin sekä mittauspalveluihin.

Toimi näin

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden toiminnasta vastaa kaupungingeodeetti. Tonttipalveluiden toiminnasta vastaa tonttipalveluinsinööri. Kiinteistönmuodostus- ja paikkatietopalveluista vastaa kiinteistöinsinööri. Mittauspalveluiden toiminnasta vastaa mittausinsinööri.

Kenelle ja millä ehdoin

Mittauspalveluihin kuuluvat esim. rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kunnallistekniikan mittaukset, pohjakartan jatkuva päivittäminen, runkopisteistön mittaukset sekä kaupungin edustus eri maanmittaustoimituksissa.

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat mm. tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja -rekisterit Salon keskustan asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä esim. haltuunotot

Palvelu on maksullinen.

Palveluhinnasto

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 19.11.2019