suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen ja katselmoiminen

  • Palvelu
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisestä, näiden tarkastamisesta perustustyön valmistuttua sekä rakennustyön aikana suoritettavista katselmuksista määrätään rakennuslaissa.

Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.

Rakennuspaikan merkintä ja sijantikatselmus tilataan kunnan mittaustoimelta, kun rakennuslupa on saatu. Rakennuslupa hankitaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Samassa palvelussa sovitaan ja kirjataan myös tehdyt katselmukset.

Korkeusaseman merkinnässä osoitetaan rakennuspaikan korkeus. Korkeusjärjestelmä on 1.1.2018 alkaen N2000. Koordinaatisto Euref-Fin GK25.

Toimi näin

Rakennuksen paikan merkintä tilataan rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakentamisen aloittamista, kunnan paikkatietoinsinööriltä. Yhteystiedot löytyvät kunnan sivuilta.

Lupapiste.fi palvelussa tulee olla tallennettuna rakennuspaikan asemapiirros, jossa on selkeästi merkitty rakennuksen sijainti, mitat suorakulmaisesti selkeästi määritettävältä pisteeltä. Tällainen piste on esimerkiksi tontin rajamerkki.

Sijaintikatselmus tilataan, kun perustukset ovat valmiina, mutta seiniä ei ole vielä aloitettu.

Sijaintikatselmukessa todetaan rakennuksen sijainti, kun rakennuspaikan merkinnässä merkitään maastoon asemapiirroksessa hyväksytty suunniteltu sijainti.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennuspaikan merkintä voidaan tehdä vasta sitten, kun rakennuslupa on myönnetty Lupapiste.fi palvelussa kunnan rakennustarkastajan toimesta.

Palvelu on maksullinen.

Palvelun hinnan määrittelee vuosittain kunnan se lautakunta, joka valvonnassa maanmittaustoimi on. Palvelun hinta löytyy kunnan sivuilta hakusanalla "Hinnasto".

Tausta ja lainsäädäntö

Tontin korkeuden näytön voi pyytää kunnan kiinteistötoimelta. Tontin korkeuden näyttö on mittaustoimenpide, jolla osoitetaan rakennuspaikan korkeusasema.

Rakennuksen sijainnin merkitsemisellä osoitetaan rakennuksen suunnitelmien mukainen paikka. Sijaintikatselmuksella todetaan rakennuksen sijainti. Siitä annetaan tarvittaessa lausunto. Loppukatselmusta ei voi tehdä ennen kuin sijaintikatselmus on tehty.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMäntsälän kunta
Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 5.5.2021