suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokolahden kunta

Rakennuslupapalvelut

 • Palvelu
 • Ruokolahti
 • Julkinen palvelu

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemuksesi liitteineen voidaan jättää käsiteltäväksi mahdollisimman täydellisenä, jolloin myös sen käsittely on sujuvampaa ja nopeampaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä. Rakentamisen luvanvaraisuudesta voidaan myös antaa kuntakohtaisia tarkentavia määräyksiä kunnan rakennusjärjestyksessä.

Ranta-alueilla rakentamisesta löytyy määräykset ja ohjeet Saimaan alueen- ja sisäjärvialueen rantayleiskaavamääräyksistä. Ranta-asemakaava-alueilla noudatetaan ko. kaavan yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä.

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksut peritään ennalta.

Toimi näin

Huomioithan, että Ruokolahden kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn. Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste-palvelusta. Lomakkeet löytyvät Asioit tästä --> Lomakkeet. Tarvittavittaessa lomakkeita, hakemuksia, kaavakkeita sekä kaava- ja karttaotteita saa kunnan rakennusvalvonnasta.

Yleensä tarvittavat asiakirjat, jotka liitetään Lupapisteen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle:

 • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
 • pääpiirustukset
 • energiaselvitys/-todistus
 • muut asiakirjat
 • muut lausunnot
 • vastaava työnjohtaja
 • kvv-työnjohtaja
 • iv-työnjohtaja

Rakentamisen lupia voi jatkossa hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen kirjallisen luvan hakemista. Kirjalliset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu.

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokolahden kunta
Palvelusta vastaaRuokolahden kunta
Alue Ruokolahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruokolahden kunta
Päivitetty: 27.6.2022