suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sotkamon kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Sotkamo
  • Julkinen palvelu

Rakennustarkastaja arvioi toimenpiteen luvan tarpeen.

Toimi näin

Hae maisematyölupaa sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta. Hakemukseen lisättävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti ja lisätietoja sekä neuvontaa antaa rakennustarkastaja tapauskohtaisesti. Tapaamisen rakennustarkastajan kanssa voit sopia puhelimitse virka-aikana. Neuvontaa voit pyytää myös Lupapiste.fi -palvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Lupaa hakevat rakennuspaikan haltijat tai heidän asiamies valtakirjalla. Yrityksissä lupaa voi hakea kaupparekisteriotteeseen merkitty nimenkirjoittaja.

Palvelu on maksullinen.

Lupamaksu määräytyy Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan 27.1.2021 § 7 hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.


Käsittelyaika

Maisematyölupa käsitellään kolmen viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut tarvittavat selvitykset.

Voimassaoloaika

Maisematyölupa on voimassa kolme vuotta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSotkamon kunta
Palvelusta vastaaSotkamon kunta
Alue Sotkamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sotkamon kunta
Päivitetty: 1.3.2021