suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokolahden kunta

Maisematyölupa

  • Palvelu
  • Ruokolahti
  • Julkinen palvelu

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi k ...

Toimi näin

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millaisista ja kuinka laajoista toimenpiteistä on kyse (maanrakennustyössä myös nykyiset ja tulevat korot), mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet (esim. uuden puun istutus, maanrakennustyön maisemointi tms.) sekä perustelut toimenpiteille. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulisi esittää tarpeelliset liitteet.

Lupahakemuksen liitteeksi on usein laitettava seuraavat asiakirjat:

  • asemapiirustus, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • naapuritiedotukset, -kuulemiset tai suostumukset

Palvelun toteuttaa

Ruokolahden kunta

Palvelusta vastaa

Ruokolahden kunta
Tekstistä vastaa: Ruokolahden kunta
Päivitetty: 27.6.2022