suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhäjoen kunta

Maisematyölupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pyhäjoki
  • Julkinen palvelu

Maisematyölupaa on haettava:

- Vähäistä laajempaan ja maisemaan vaikuttavaan puiden kaatoon. Vähäisenä voidaan pitää alle 10 puun kaatamista, jos tontille jää tätä enemmän puita.

- Myös yksittäinen puu voi olla maisemallisesti merkittävä. Metsänhoidollisiin töihin ei yleensä tarvita maisematyölupaa.

- Vähäistä suurempaan maan kaivamiseen tai läjitykseen. Vähäisenä maisematyönä voi pitää yleensä alle yhden metrin suuruista korotusta tai kaivamista.

- Muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin, joilla on maisemaa muuttava vaikutus.

Maisematyölupahakemukseen liitetään rakennusvalvontaviranomaisen määräämät asiakirjat.

Toimi näin

Pyhäjoen kunnan alueella olevat maisematyöluvat haetaan Lupapiste.fi -palvelun kautta. Neuvoja ja ohjeita maisematyölupaan liittyvissä kysymyksissä antaa kunnan ympäristösihteeri.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyölupaa edellyttävä toimenpiderajoitus on voimassa asemakaava-alueilla, yleiskaava-alueilla, jos yleiskaavassa niin määrätään, alueella, jolla on voimassa maanrakennuslaissa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Maisematyölupaa ei tarvita rakennusluvan, tiesuunnitelman tai muun vastaavan hyväksytyn suunnitelman mukaisiin töihin.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhäjoen kunta
Palvelusta vastaaPyhäjoen kunta
Alue Pyhäjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhäjoen kunta
Päivitetty: 2.11.2021